ข้ามไปหน้าหลัก

อุบัติเหตุและสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดูแลสุขภาพและกรณีอุบัติเหตุจากชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคลและครอบครัว

ประกันภัยความรับผิด

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับกรณีความรับผิดจากชับบ์ ทางเลือกที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่นเพื่อบรรเทาความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ

ไซเบอร์

การรั่วไหลของข้อมูล การโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ และแม้แต่ความผิดพลาดทั่วไปจากพนักงานทำให้ทุกๆ องค์กรต้องใส่ใจถึงการบรรเทาความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ ซึ่งโซลูชันจากชับบ์สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของคุณ เราจึงให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้แน่นอน

พลังงาน

ประกันภัยด้านพลังงาน, การจัดการความเสี่ยง, เครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำชำรุดเสียหาย, โรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย, ความรับผิดต่อการดำเนินงานกลางทะเล, ความเสี่ยงของโรงผลิตพลังงานและสาธารณูปโภค, Chubb

ประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจาก Chubb ผู้ให้บริการประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางธุรกิจ

ประกันภัยทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการเงินจาก Chubb แนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับความรับผิดหลากหลายในอุตสาหกรรมการเงิน

ประกันภัยการขนส่งสินค้า

ความชำนาญในการให้บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการออกแบบโซลูชั่นจัดการความรับผิดที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจทั้งความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจต่อเรือหรือขนส่งสินค้าทางทะเล เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี

ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับ ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์จาก Chubb ทางเลือกเพื่อความคุ้มครอง รวมและความมั่นคงทางการเงินเพื่อ การจัดการความเสี่ยงและความรับ ผิดที่หลากหลาย

ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจข้ามชาติ

องค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย ทางเราจึงขอเสนอความคุ้มครองตามความต้องการอันหลากหลาย เพื่อให้คุณโฟกัสกับการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเต็มที่