ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์ ถือเป็นผู้นำตลาดในด้านประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม เราตระหนักดีว่าการเดินทางเพื่อติดต่อกับคู่ค้าถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเรา ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ครอบคลุมพนักงานในทุกระดับชั้น ซึ่งชับบ์เข้าใจถึงความเสี่ยงที่พนักงานของคุณอาจต้องเผชิญเมื่อต้องเดินทาง  ในฐานะที่เป็นนายจ้าง  ถ้าพนักงานได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ขณะอยู่ต่างประเทศในระหว่างไปทำงานให้บริษัทฯ  หรือตกอยู่ภายใต้สถานการณ์คับขันอันเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ซึ่งการย้ายตัวผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ครบครัน เป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในขณะนั้น

ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม จากชับบ์ ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนความเสี่ยงจากเที่ยวบินล่าช้าที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระเป๋าหายและการเสียหายของเอกสารเดินทาง ด้วยการบริการช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่มจากชับบ์ นักธุรกิจสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางของครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
 • ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน
 • การชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวในต่างประเทศกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (HIP)
 • ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเดินทางและ/หรือการลดวันการเดินทาง
 • เที่ยวบินหรือสัมภาระล่าช้า
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน
 • ความคุ้มครองกรณีบัตรเครดิตสูญหายหรือถูกโจรกรรม
 • สัมภาระและทรัพย์สินส่วนตัวสูญหายหรือเสียหาย
 • ความคุ้มครองอื่นๆ

ทำไมต้องทำประกันภัยการเดินทางกับชับบ์

ทำไมต้องทำประกันภัยการเดินทางกับชับบ์

เพราะชับบ์มีทีมที่เปี่ยมประสบการณ์ในหลากหลายประเทศ รวมถึงเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก และยังมีการสรรค์สร้างบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับลูกค้าของท่านเสมอ  สิ่งที่ท่านจะได้รับจากชับบ์คือ

การให้บริการต่อเนื่องครบวงจร ชับบ์จัดบริการได้อย่างครบวงจร เราสามารถดูแลบริการและการดำเนินการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนตามที่ท่านต้องการ เพื่อที่ท่านจะได้ทุ่มเทให้กับธุรกิจและลูกค้าอย่างเต็มที่

ความชำนาญการทั่วโลก ชับบ์ดำเนินกิจการประกันภัยที่ได้รับอนุญาตในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีความสามารถในการรับประกันภัยในกว่า 140 ประเทศ ดังนั้น หากลูกค้าของท่านมีการดำเนินงานในต่างประเทศ เราก็จะจัดบริการให้ได้นอกเหนือจากในประเทศไทย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของท่าน

บริการชั้นเลิศ ทีมบัญชีลูกค้าและทีมรับประกันภัยของเรา พร้อมปรับบริการให้เหมาะกับความต้องการของท่าน อีกทั้งพร้อมมอบบริการชั้นเลิศให้กับลูกค้าของท่านตลอดเวลา

บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของท่าน ชับบ์จะช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน เพราะท่านเข้าใจลูกค้าของท่าน และยังทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์ บริการของเรายังรวมไปถึง บริการช่วยเหลือของชับบ์ (Chubb Assistance) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะของเราจึงไม่เพียงให้ความคุ้มครองทางการเงินเท่านั้น แต่ยังให้บริการความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งด้านการเดินทางและด้านการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เพียงแค่โทรเข้าสายด่วน ท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเราทันที

เทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรารองรับด้วยระบบฐานเทคโนโลยีเปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางของชับบ์

ความช่วยเหลือทางการแพทย์

 • สายด่วนเครือข่ายบริการช่วยเหลือของชับบ์ ที่ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • การแนะนำผู้ให้บริการทางการแพทย์
 • การจัดการนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นเพื่อตรวจรักษา
 • การจัดการให้ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • การติดตามอาการในระหว่างและหลังการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
 • การรับรองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • การเคลื่อนย้ายกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • การส่งศพหรืออัฐิ
 • การจัดการเดินทางให้ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน
 • การส่งตัวบุตรที่เป็นผู้เยาว์กลับประเทศ
 • การจัดการที่พักสำหรับเพื่อนเฝ้าไข้ของผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยขณะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ
 • การจัดส่งยารักษาที่จำเป็น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นและระเบียบการขอวีซ่า

ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

 • การจัดหาและแนะนำล่าม
 • การช่วยเหลือติดตามสัมภาระที่สูญหาย
 • การช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • ข้อมูลติดต่อสถานทูต
 • ข้อมูลสภาพอากาศและอัตราแลกเปลี่ยน
 • การแจ้งข้อความเร่งด่วน

*บริการต่างๆ ที่มีในส่วนของความช่วยเหลือด้านการเดินทาง และความช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นบริการที่จัดให้เมื่อมีการติดต่อและตกลงดำเนินการโดยตรงกับเราเท่านั้น

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ