ประกันเกษียณ วางแผนเกษียณ แบบประกันชีวิตคุ้มครองรายได้ในยามเกษียณ

ข้ามไปหน้าหลัก

บำนาญเพิ่มสุข (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

คลายกังวลกับความไม่แน่นอนในวัยเกษียณ ด้วยแบบประกันบำนาญเพิ่มสุข ที่ช่วยให้คุณมีรายรับอย่างมั่นคง รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 16% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปี จนถึงอายุครบ 85 ปี 

 

 

แอนนิวตี้ เรดดี้ ชำระเบี้ย 5 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

แบบประกันบำนาญที่ช่วยให้คุณวางแผนเกษียณได้อย่างมั่นใจ และสะดวกกว่าด้วยระยะเวลาการจ่ายเบี้ยฯ แบบสั้นๆ รับเงินบำนาญตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี จนถึง 90 ปี เริ่มต้นก่อนสบายใจกว่า

แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญลดหย่อนภาษีได้)

ให้คุณกำหนดคุณภาพชีวิตหลังเกษียณได้เอง ด้วยประกันแบบบำนาญ แอนนิวตี้ เรดดี้ มอบหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน ช่วยให้คุณแบ่งเบาภาระและคลายกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ

ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า

รับความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ พร้อมเงินคืนแน่นอนต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรกจนถึงอายุ 89 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจกับหลักประกันอนาคตที่มั่นคง

เกษียณเพิ่มสุข 15

แบบประกันที่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี จากการชำระเบี้ยฯ เพียง 15 ปี วางแผนการเกษียณได้อย่างชัดเจน ผลตอบแทนเงินคืนแน่นอนต่อเนื่องทุกปีกรมธรรม์ ยิ่งอายุมากขึ้นก็ได้รับสัดส่วนเงินคืนมากขึ้นด้วย

เกษียณออมทรัพย์

แบบประกันที่เลือกช่วงอายุการชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงครบอายุ 55 หรือ 60 ปี รับผลประโยชน์แบบเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา ให้คุณเตรียมพร้อมเกษียณอย่างมั่นใจ