ประกันเกษียณ วางแผนเกษียณ แบบประกันชีวิตคุ้มครองรายได้ในยามเกษียณ

ข้ามไปหน้าหลัก

บำนาญเพิ่มสุข (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

คลายกังวลกับความไม่แน่นอนในวัยเกษียณ ด้วยแบบประกันบำนาญเพิ่มสุข ที่ช่วยให้คุณมีรายรับอย่างมั่นคง รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 16% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปี จนถึงอายุครบ 85 ปี 

 

 

แอนนิวตี้ เรดดี้ ชำระเบี้ย 5 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

แบบประกันบำนาญที่ช่วยให้คุณวางแผนเกษียณได้อย่างมั่นใจ และสะดวกกว่าด้วยระยะเวลาการจ่ายเบี้ยฯ แบบสั้นๆ รับเงินบำนาญตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี จนถึง 90 ปี เริ่มต้นก่อนสบายใจกว่า

เกษียณเพิ่มสุข 15

แบบประกันที่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี จากการชำระเบี้ยฯ เพียง 15 ปี วางแผนการเกษียณได้อย่างชัดเจน ผลตอบแทนเงินคืนแน่นอนต่อเนื่องทุกปีกรมธรรม์ ยิ่งอายุมากขึ้นก็ได้รับสัดส่วนเงินคืนมากขึ้นด้วย

แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญลดหย่อนภาษีได้)

ให้คุณกำหนดคุณภาพชีวิตหลังเกษียณได้เอง ด้วยประกันแบบบำนาญ แอนนิวตี้ เรดดี้ มอบหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน ช่วยให้คุณแบ่งเบาภาระและคลายกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ

เกษียณออมทรัพย์

แบบประกันที่เลือกช่วงอายุการชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงครบอายุ 55 หรือ 60 ปี รับผลประโยชน์แบบเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา ให้คุณเตรียมพร้อมเกษียณอย่างมั่นใจ

ประกันชีวิตตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า

รับความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ พร้อมเงินคืนแน่นอนต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรกจนถึงอายุ 89 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจกับหลักประกันอนาคตที่มั่นคง

 

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันเพื่อวางแผนเกษียณ

สามารถเริ่มได้จาก

1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน ว่าหลังเกษียณคุณต้องการมีรายได้ต่อเดือนเท่าไรถึงมีเงินใช้เพียง พอในชีวิตประจำวัน โดยคำนวนจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 เดือน x ปีที่จะมีชีวิตอยู่ ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 x 12 เดือน x 20 ปี = 7,200,000 บาท เป็นต้น

2. ศึกษาและเลือกแผนประกันที่เหมาะสม เพราะปัจุบันมีแผนประกันชีวิตแบบบำนาญให้เลือกมากมาย

3. คำนวนเบี้ยประกัน ที่ต้องจ่ายต่อเดือนหรือต่อปีเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

4. เลือกเวลาคุ้มครอง ที่เหมาะสมสำหรับคุณ เช่น จำนวนปีที่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันและช่วงเวลาที่ต้องการรับผลประโยชน์เงินคืน

5. ปรับปรุงและตรวจสอบแผนเป็นระยะเวลา ตรวจสอบและปรับแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินเมื่อเกษียณได้

6. ประเมินสถานะการเงินของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเดินทางสู่เป้าหมายการเกษียณได้อย่างมั่นคงตามที่ต้องการ

สำหรับแบบประกัน แอนนิวตี้ เรดดี้ รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท กรณียังไม่ใช่สิทธิลดหย่อนภาษีตามกรมธรรม์อื่นใด สามารถนำเบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ตามที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ขึ้นอยู่กับสัญญาประกันภัยที่ได้ทำไว้ สำหรับ ชับบ์ ไลฟ์ มีแบบประกัน บำนาญเพิ่มสุข (บำนาญแบบลดหย่อนได้ ที่รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 งวด หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 20 งวด โดยบริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญตามจำนวนงวดที่เหลือให้ในครั้งเดียว ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากประกันบำนาญทั้งหมด รวมถึงประกันภัยอื่น ๆ ไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ เบี้ยประกันที่จ่าย ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ถึง 300,000 บาท

การทำประกันบำนาญไม่เหมาะกับบุคคลที่มีเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น หรือมุ่งหวังในการรับผลตอบแทนทันที เนื่องจากประกันบำนาญมีลักษณะเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งเริ่มให้ผลตอบแทนในลักษณะบำนาญหลังเกษียณ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับคนที่ต้องการเงินใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ