ประกันภัยการเดินทาง - ชับบ์สามัคคี

ข้ามไปหน้าหลัก

หากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวในต่างแดน คุณคงต้องการใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อนของคุณอย่างเต็มที่ ถึงกระนั้นก็ตาม เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นกับคุณได้ทุกเมื่อ อาทิ สัมภาระสูญหาย เที่ยวบินล่าช้า เพื่อให้วันหยุดพักผ่อนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ คุณควรมีประกันภัยการท่องเที่ยวติดตัวไว้ เพื่อสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างไร้กังวล

a large passenger jet sitting on top of a mountain

ความคุ้มครองของแผนประกันภัย

 • ชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 • การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการบอกเลิกการเดินทาง
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการลดจำนวนวันเดินทาง
 • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า
 • การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน
 • ชดเชยเมื่อกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
 • คุ้มครองบ้านในขณะที่คุณเดินทาง

 

สิทธิและบริการพิเศษ

 • สายด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการเดินทางฉุกเฉิน

 

ชับบ์ ผู้นำตลาดประกันภัยการเดินทาง

 • ไม่มีการหักวงเงินผลประโยชน์-คุณสามารถเรียกร้องผลประโยชน์ทั้งหมดเต็มวงเงินตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ไม่จำกัดการเรียกร้องผลประโยชน์จากการยกเลิกการเดินทาง - เราจะจ่ายเงินชดเชยให้เต็มจำนวน
 • จ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน เมื่อได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วน
 • ให้ความคุ้มครองสูงที่สุดในตลาดถึง 22 รายการ

 

ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ประกันภัยการเดินทางชับบ์

 

ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

a close up of a sign

หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

ผลสำรวจการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศไทย

ชับบ์ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับตลาดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อค้นหาพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์จำนวน 556 คน ในช่วง 2 วันที่ทำการสำรวจ และร้อยละ 64 ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง

จากการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อปี ซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่นิยมเดินทางไปมากที่สุด ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้ตอบแบบสำรวจมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยประเทศสิงคโปร์ (ร้อยละ 54) ประเทศจีน (ร้อยละ 42) ประเทศลาวและเกาหลีใต้ (ร้อยละ 33)

จากผลการสำรวจดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทย 5 ประเด็น ดังนี้

1. มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ร้อยละ 52) ซื้อประกันภัยการเดินทางทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 32 ซื้อประกันภัยการเดินทางทุกครั้งที่เดินทางในประเทศ

a screenshot of a cell phone

2. ปัจจัยหลักในการซื้อประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศมีผลมาจากการตระหนักถึงความยากลำบกในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ ในขณะที่ปัจจัยในการซื้อประกันภัยการเดินทางในประเทศมาจากการที่แผนประกันภัยอื่นๆ ที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมการเดินทาง

a screenshot of a cell phone

3.มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ แล็ปท็อป และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการใช้ค้นหาและเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางในระดับใกล้เคียงกัน ผู้ที่เดินทางบ่อยและผู้ที่มีอายุน้อยเป็นกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการค้นหาและเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางมากที่สุด

a close up of a flower

4. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มที่จะซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับการจองการเดินทาง

a screenshot of a cell phone

5. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบประกันภัยการเดินทางที่มีความคุ้มครองที่หลากหลายและครอบคลุม ตามมาด้วยความชื่นชอบผู้ให้บริการประกันภัยที่มีการบริการลูกค้าที่ดี

a screenshot of a cell phone

ดาวน์โหลดภาพอินโฟกราฟิกฉบับเต็ม

      a close up of a sign

ประสบการณ์จริงจากลูกค้าประกันภัยการเดินทางของชับบ์

เราไม่มีทางรู้ว่าการเดินทางแต่ละครั้ง จะเจออะไรบ้าง? ประกันภัยการเดินทางของชับบ์จะช่วยคุ้มครองดูแลทั้งด้านการเงิน การสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ช่วยให้คุณสนุกกับการเดินทางได้อย่างไร้กังวล

เผชิญโลกกว้างอย่างไร้กังวล

ด้วยประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองทั่วโลก