ข้ามไปหน้าหลัก

การประกันภัยความรับผิดด้านเทคโนโลยี

การประกันภัยความรับผิดด้านเทคโนโลยีเป็นการรวมความรับผิดทางวิชาชีพ ความรับผิดด้านไซเบอร์และความรับผิดทั่วไปไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน โดยกรมธรรม์นี้ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะ