ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันภัยตัวเรือและประกันภัยพิเศษ

ประกันภัยตัวเรือแบบพิเศษที่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้น

ประกันภัยสำหรับสินค้าขนส่งทางเรือ

การประกันภัยที่คุ้มครองเรือบรรทุกสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ประกันภัยสำหรับโปรเจ็กต์การขนส่งสินค้า

ดำเนินการในด้านการคุ้มครองการจัดการความเสี่ยงและสินค้าขนส่งทางเรือสำหรับแผนงานก่อสร้างเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ