เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

การซ่อมรถประกันภัย

  1. บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอู่มาตรฐานซึ่งได้รับใบรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  2. ก่อนนำรถเข้าซ่อม   กรุณานำสิ่งของมีค่าออกจากรถเสียก่อน
  3. เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว   กรุณาตรวจสอบเรียบร้อยก่อนการรับรถ หากพบความไม่เรียบร้อย กรุณา แจ้งบริษัทฯ ทันที

 

ตรวจสอบรายชื่ออู่ที่ชับบ์แนะนำ และอู่ในเครือ

อู่บริการที่ชับบ์แนะนำ

รายชื่ออู่ในเครือ