นโยบายการใช้คุกกี้

ข้ามไปหน้าหลัก

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ (ต่อไปเรียกว่าบริษัทฯ) อาจมีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น​

ความหมายของคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็ปเลต เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์บริษัท  ซึ่งคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซด์และการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้

  1. คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดได้ในระบบของบริษัทฯ โดยจะทำงานตามที่ท่านกำหนดไว้ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆ การล็อคอินเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เป็นต้น ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้นี้ หรือให้เว็บบราวเซอร์เตือนได้เมื่อมีการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ซึ่งอาจจะทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานได้
  2. คุกกี้เพื่อการวัดผล (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ทราบถึงจำนวนการใช้งานเว็บไซต์ และสื่อที่ใช้เพื่อเข้าถึงหน้าเว็บ เพี่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของเราได้ คุกกี้ประเภทนี้ทำให้รู้ว่าหน้าเว็บไหนมีคนเข้าชมมากที่สุดและน้อยที่สุด รวมทั้งลักษณะการใช้งานของผู้เข้าชม ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้ประเภทนี้เก็บจะถูกเอามาคำนวณรวมกัน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้นี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถรู้ถึงการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและจะไม่สามารถติดตามการให้บริการได้ 
  3. คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบนเว็บไซต์ และช่วยแสดงผลให้สอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ การแสดงผลอาจถูกตั้งค่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการอื่น ที่เชื่อมต่อการบริการกับเว็บไซต์ของเรา  หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของท่านได้อย่างเหมาะสม
  4. คุกกี้เพื่อการติดตาม (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้อาจจะติดตั้งบนเว็บไซต์โดยพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อการโฆษณา ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้ โดยจะเก็บรวบรวมความสนใจของท่านไว้ และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์อื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ดี จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ แต่จะใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงเว็บบราวเซอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้นี้ ท่านอาจจะได้รับโฆษณาที่ไม่ตรงความสนใจของท่านบ่อยขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจติดตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่บริษัทฯ เก็บไว้ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

การตั้งค่าคุกกี้

คุณสามารถเลือกที่จะปฎิเสธการใช้คุกกี้ทุกประเภทหรือปฎิเสธบางประเภท ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดการคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือจากเว็บเบราเซอร์ของตนเอง

ในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุณรับทราบว่าบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้

 

 

อัปเดทข้อมูล: กรกฎาคม 2564