แบบประกันเพื่อการวางแผนเกษียณ ประกันบำนาญ

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันชีวิตแบบบำนาญ แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญลดหย่อนภาษีได้)

ให้คุณกำหนดคุณภาพชีวิตหลังเกษียณได้เอง
ด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ แอนนิวตี้ เรดดี้

มอบหลักประกันรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน ช่วยให้คุณแบ่งเบาภาระและคลายกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ แอนนิวตี้ เรดดี้ ชำระเบี้ย 5 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ประกันชีวิตแบบบำนาญที่สะดวกกว่าด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยฯ แบบสั้นๆ
ช่วยให้คุณวางแผนเกษียณได้อย่างมั่นใจ

รับเงินบำนาญตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี จนถึง 90 ปี
เริ่มต้นก่อนสบายใจกว่า

ประกันชีวิตแบบ ตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า

รับความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ พร้อมเงินคืนแน่นอนต่อเนื่องทุกปี
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรกจนถึงอายุ 89 ปี

เพื่อให้คุณมั่นใจกับหลักประกันอนาคตที่มั่นคง

ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ เกษียณเพิ่มสุข 15

แบบประกันชีวิตที่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยฯ เพียง 15 ปี 
รับผลตอบแทนเงินคืนที่แน่นอนต่อเนื่องทุกปีกรมธรรม์

ยิ่งอายุมากขึ้นก็ได้รับสัดส่วนเงินคืนมากขึ้นด้วย พร้อมให้คุณวางแผนการเกษียณได้อย่างมั่นใจ

ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ เกษียณออมทรัพย์

แบบประกันชีวิตที่เลือกช่วงอายุการชำระเบี้ยประกันภัย
ได้จนถึงอายุครบ 55 หรือ 60 ปี

รับผลประโยชน์แบบเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
ให้คุณเตรียมตัวพร้อมเกษียณอย่างมั่นใจ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ บำนาญเพิ่มสุข (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

คลายกังวลกับความไม่แน่นอนในวัยเกษียณ ด้วยแบบประกันชีวิตบำนาญเพิ่มสุข

ที่ช่วยให้คุณมีรายรับอย่างมั่นคง รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 16%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปี
จนถึงอายุครบ 85 ปี