ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ข้ามไปหน้าหลัก

สร้างความพร้อมหลังวัยเกษียณด้วย ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้

ให้คุณกำหนดคุณภาพชีวิตหลังเกษียณได้เอง ด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ แอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญแบบลดหย่อนได้) มอบหลักประกันรายได้ในวัยเกษียณที่แน่นอน ด้วยผลประโยชน์เงินบำนาญแบบรายปี เริ่มต้นรับที่อายุครบ 60 ปี หรือ 65 ปี จนถึงอายุ 90 ปี ช่วยให้คุณแบ่งเบาภาระและคลายกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

ลักษณะเด่นของแบบประกันบำนาญ

 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นรับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี หรือ 65 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี
  • สำหรับแบบประกันที่เริ่มรับเงินบำนาญที่อายุครบ 60 ปี: รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 31 งวด คิดเป็น 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สำหรับแบบประกันที่เริ่มรับเงินบำนาญที่อายุครบ 65 ปี: รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 26 งวด คิดเป็น 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุครบ 60 ปี หรือ 65 ปี
 • รับประกันการจ่ายเงินบำนาญ 15 งวด ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 งวด โดยจะได้รับเงินก้อนจ่ายในครั้งเดียวเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนงวดเงินบำนาญที่เหลืออยู่
 • กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ รับความคุ้มครองชีวิตจำนวน 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท กรณียังไม่ใช่สิทธิลดหย่อนภาษีตามกรมธรรม์อื่นใด สามารถนำเบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ตามที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ข้อกำหนดการพิจารณารับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุที่รับประกันภัย 20-55 ปี
  • 20 - 55 ปี สำหรับแบบประกันที่เริ่มรับเงินบำนาญที่อายุครบ 60 ปี
  • 20 - 60 ปี สำหรับแบบประกันที่เริ่มรับเงินบำนาญที่อายุครบ 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ข้อยกเว้น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
รายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ