ข้ามไปหน้าหลัก

ในยุคที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายธุรกิจเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยงแปลงเพื่อนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทด้านความบันเทิง ด้านการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีข้อมูล การสื่อสาร ตลอดจนกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี้ล้วนมองหาพันธมิตรที่สามารถรองรับการพัฒนาที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการประกันภัยด้วย

ภายใต้ความมุ่งมั่นในการมอบบริการแก่ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้มานานกว่า 30 ปีของชับบ์ เราได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านขึ้น เพื่อรองรับความต้องการต่างๆ ของอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ ทีมดูแลผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน (Custom Industry Solutions) พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ออกแบบขึ้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Property and Casualty) ที่ครอบคลุมในทุกส่วน ได้แก่

  • ความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ/ บุคคลภายนอก/ การดำเนินงานในสถานประกอบการ
  • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์/ การดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • ความรับผิดทางวิชาชีพ (ความผิดพลาดและการละเลยต่อหน้าที่) และทางไซเบอร์
  • เงินทดแทนแรงงาน/ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
  • ความรับผิดการวิจัยทางคลินิก
  • ประกันภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก
  • การก่อสร้าง
  • การยกเลิกการจ้างงาน
  • ความเสียหายในการผลิตสื่อและภาพยนตร์

อุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา

กลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี

• บริษัทผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

• บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์

• บริษัทผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร

• บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และอิเล็คทรอนิกส์

• บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง

กลุ่มบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

• บริษัทผู้ผลิตยา (เภสัชกรรม)

• บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริม

• บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์

• บริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการด้านสุขภาพ

กลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

• พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

• การคิดค้นการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทด้านความบันเทิง

• บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ วิดีโอ และสื่ออื่นๆ

• บริษัทผู้ให้บริการจัดการประชุมสัมนาและนิทรรศการต่างๆ

• บริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดงานอีเว้นท์

• บริษัทจัดการแสดงในโรงละคร

ประโยชน์จากการร่วมมือกับเรา

การให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ของเรา ทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด ผู้มอบทางเลือกด้านการประกันภัยชั้นเลิศแก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจด้านความบันเทิง เทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การรับประกันภัย

ผู้รับประกันภัยในพื้นที่ของเราเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ซับซ้อน และมีอำนาจตัดสินใจในการเลือกเสนอความคุ้มครองที่เหนือชั้นให้กับลูกค้า

การจำกัดความสูญเสีย

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลายด้าน รวมถึงด้านการประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และยังให้บริการด้านการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านมูลค่าของทรัพย์สิน ให้บริการด้านการควบคุมการสูญเสีย และให้คำแนะนำด้านการลดความเสี่ยงภัย

การจัดการสินไหมทดแทน

ชับบ์มีชื่อเสียงมายาวนานด้านการจัดการสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าของเรายังสามารถติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินไหมทดแทนของเราได้อีกด้วย

สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการรับประกันภัย การควบคุมการสูญเสีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินไหมทดแทนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้บริการตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างฉับไว

เสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ชับบ์มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้รับการจัดอันดับว่ามีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ดีที่สุดรายหนึ่งในธุรกิจประกันภัย

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ