skip to main content

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ครอบครัว รวมถึงลูกค้าองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ในฐานะที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเรา

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของเรา

a screenshot of a cell phone

a screenshot of a cell phone

คลิกเพื่อดาวน์โหลดฉบับเต็ม

a close up of a sign

รู้หรือไม่? ชับบ์มีสีของแบรนด์ถึง 9 สี

แบรนด์ของชับบ์มีสีสันที่สดใสถึง 9 สี ซึ่งแสดงถึงพลัง ความหลากหลายของวัฒนธรรม ธุรกิจ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน
และผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเรา ชับบ์ดำเนินธุรกิจประกันภัยอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก 54 ประเทศ

a screenshot of a cell phone

รายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายงานเปิดเผยข้อมูล

a drawing of a face

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

a close up of a sign

สื่อประชาสัมพันธ์ชับบ์

a drawing of a face

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

a close up of a sign

ตรวจสอบบุคคลที่ถูกกำหนด

a close up of a logo

ชับบ์คือผู้ชำนาญการด้านการประกันภัย

รู้จักชับบ์ พร้อมคำตอบว่าทำไมชับบ์ถึงเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัย และมีชื่อเสียงระดับโลก