เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ให้ความคุ้มครองธุรกิจของคุณ

เราออกแบบแนวทางจัดการกับความเสี่ยง บนพื้นฐานจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ บทเรียนจากการสูญเสีย ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงภัย/ป้องกันการสูญเสียตามมาตรฐานสากล

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของเรา ใช้ความรู้ความเข้าใจในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของคุณเพื่อค้นหา และลดความเสี่ยงต่าง ๆ

ศูนย์ข้อมูลวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย

เอกสารอ้างอิง และแบบฟอร์มขออนุญาตเพื่อช่วยท่านในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ