ข้ามไปหน้าหลัก
เป้า

Craftsmanship℠

เรานำความเที่ยงตรงและความเชี่ยวชาญในการรังสรรค์ผลงานมาปรับใช้กับการประกันภัย เพราะประกันภัยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ครอบจักรวาล ประกันภัยต้องเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ประกันภัยต้องคุ้มครองผู้คนและทรัพย์สินที่มีความสำคัญสำหรับคุณ ครอบครัวของคุณและคนที่คุณรัก บ้านและธุรกิจของคุณ พนักงานและผู้ถือหุ้นของคุณ

ช่างฝีมืองานประกันภัย

ที่ชับบ์ เมื่อเราเขียนกรมธรรม์ เราเขียนโดยคำนึงถึงคุณ เราเชื่อว่าประกันภัยเป็นมากกว่าการค้ำประกัน ประกันภัยคือศิลปะ สำหรับเราแล้ว การประกันภัยคืองานฝีมือ นี่คือเอกลักษณ์ของเรา เป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำ เป็นธรรมเนียมบริการลูกค้าของเรา ประกันภัยต้องเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ และเราก็ให้ความสำคัญกับประกันภัยด้วยเช่นกัน

ชื่อของเรา

ชื่อของชับบ์สื่อถึงการบริการที่ยอดเยี่ยม ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจของเราสามารถมั่นใจได้ว่าตนเองจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม บริการที่รวดเร็ว ในช่วงที่มีความสำคัญ การที่เรากล่าวถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศนั้นเราหมายความว่าบุคคล ครอบครัว และธุรกิจสามารถเชื่อมั่นในการคุ้มครองของเราได้อย่างแน่นอน

Got a questions or need more information?

Get in touch with our Media Relations team

Nitjawan Khooha
Head of Communications 

Chubb General Insurance - Thailand
+66 2611 5129

Nitjawan.Khooha@chubb.com