เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

หากผู้เอาประกันภัยท่านใดต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นใดที่ไม่อยู่ในรายการประเภทของค่าสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อเพื่อรับคำแนะนำได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.0-2615-6868 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ในวันทำการ