ข้ามไปหน้าหลัก

การประกันภัยเครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำชำรุดเสียหาย

การประกันภัยเครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำชำรุดเสียหายสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่โดดเด่นและให้ความคุ้มครองความเสียหายของเครื่องจักร ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

การประกันภัยโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

การประกันภัยโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภคสำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับความรับผิดและความสูญเสียในธุรกิจ

การประกันภัยโรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย (Downstream)

การประกันภัยโรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย (Downstream) สำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ ผู้นำด้านสินค้าและบริการในด้านการบริหารความเสี่ยง

การประกันภัยความรับผิดสำหรับการปฎิบัติงานบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งทะเล

การประกันภัยความรับผิดสำหรับการปฎิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล เรามีความชำนาญในการนำเสนอความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ผู้ให้บริการหรือจัดหาบริการสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้องเผชิญ