ข้ามไปหน้าหลัก

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทขุดเจาะน้ำมันและก๊าซหรือโรงกลั่น การรับประกันภัยโรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย (Downstream) ของชับบ์ มีผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำที่หลากหลายครอบคลุมเพื่อคุ้มครองธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงต่างๆ เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเสถียรภาพทางการเงินและชื่อเสียงบริษัทของคุณจะได้รับการปกป้องให้ได้รับความปลอดภัย

ลักษณะเด่นของความคุ้มครอง

อุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ

  • บริษัทผลิตและสำรวจน้ำมันและก๊าซ
  • โรงผลิตพลังงานกลางทะเลและบนฝั่ง
  • บริษัทแปรรูปปิโตรเคมีและสารเคมี
  • อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น โรงผลิตไฟฟ้าและน้ำประปา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานและไฟฟ้า

ผลประโยชน์

  • มีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถปกป้องทรัพย์สินได้อย่างครอบคลุม
  • ให้ความคุ้มครองสำหรับโครงการในระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงโครงการที่ดำเนินงานอยู่แล้ว
  • ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สินทางกายภาพและการหยุดชะงักทางธุรกิจ
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสินไหมทดแทน และการให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการ/การหาข้อยุติในกรณีความสูญเสียระดับมหันตภัย
  • ใช้วิธีการที่ปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการบริหารจัดการความเสี่ยงของลูกค้า
  • มีการกำหนดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยไว้อย่างชัดเจน

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ