ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์ ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ชับบ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยโครงการแรกที่เริ่มคือ การจัดตู้ชับบ์ปันสุข ที่หน้าสาขาที่ชับบ์ดำเนินการอยู่ทั้ง 15 จังหวัด, การมอบกรมธรรม์ประกันกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่ทีม Super Rider จิตอาสาให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข รวมถึงการร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

เพิ่มเติม คลิก 

 

โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก 'Say Yes To Less Plastic!'

สำหรับโครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก ชับบ์ ประเทศไทยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของขยะพลาสติก การจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิก

 

โครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง”

ปีที่ 2 รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา (27 ธันวาคม 2561), บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้งภาคีในเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล “ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ” ณ สถานีขนส่งหมอชิต จตุจักร โดยภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงานขับรถโดยสารได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดความเร็ว เมาไม่ขับ และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ชับบ์ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลัง เพื่อความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ปีที่ 2 เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถยนต์เบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและทุกที่นั่งในช่วงวันหยุดสงกรานต์ โดยประชาสัมพันธ์พร้อมเดินแจกป้ายติดรถยนต์ที่สี่แยกหลักสี่ ช่วยปลูกฟังจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ริเริ่มโครงการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง

ชับบ์สามัคคีประกันภัยร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านโครงการ "รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง" เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารรถยนต์ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงผู้โดยสารที่เบาะหลัง ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านรถแท็กซี่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

Regional Day of Service ของชับบ์ในเอเชียแปซิฟิก

Regional 'Day of Service' (RDS) หรือวันทำกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานชับบ์ กรุ๊ป ทั่วทั้งภูมิภาคนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายขององค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) โดยเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2566 ชับบ์สามัคคีประกันภัย สร้างจิตสำนึกเยาวชนไทยลดการใช้พลาสติกที่ชุมชนเกาะเกร็ด

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาค Regional Day of Service จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Education @ Heart ในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการแยกขยะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล ด้วยกิจกรรม “Say Yes to Less Plastic” โดยจิตอาสาของชับบ์ จำนวนกว่า 150 คน และนักเรียนบนเกาะเกร็ดจำนวน 115 คน จากโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ร่วมทำกิจกรรมที่ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี โดยจิตอาสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รวมทั้งได้ร่วมเก็บขยะบริเวณโรงเรียน วัด และชุมชน, ร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิ้ลและคัดแยกขยะ และจัดทำ DIY ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ชับบ์ยังมอบชุดถังขยะพร้อมวิธีการแยกขยะจำนวน 2 ชุดให้กับโรงเรียนและชุมชนเกาะเกร็ด รวมทั้งมอบนมยูเอชที จำนวน 1,512 กล่อง เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

รับชมคลิปวีดีโอกิจกรรม คลิกที่นี่

#ChubbThailand #CSR #RDS2023 #SayYesToLessPlastic

ปี พ.ศ. 2565 ชับบ์สามัคคีประกันภัยสานต่อโครงการ "Say Yes To Less Plastic!" ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมมือกันลดใช้พลาสติก

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือชับบ์ ยังคงสานต่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือ Regional Day of Service (RDS) ซึ่งปีนี้นับเป็นโอกาสครบรอบ 10 ปีของการช่วยเหลือสังคมของเรา เรายังคงมุ่งเน้นในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และสนับสนุนสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชน

ในปีนี้ จิตอาสาจากชับบ์สามัคคีประกันภัย และซิกน่าประกันภัย จำนวน 120 คน ได้ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมต้น จำนวน 100 คนจากโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม มาทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยจิตอาสาทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก และการจัดการขยะตามแนวทาง 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำและการรีไซเคิล ผ่านทำการเวิร์กช็อปและกิจกรรมต่างๆ และถือเป็นโอกาสที่ดีที่อาสาสมัครได้รับประสบการณ์ตรงจากการนั่งเรือชมระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและเก็บขยะในทะเล อีกทั้งยังได้จัดทำถังขยะจากขวดพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 12 ถัง เพื่อบริจาคให้กับชุมชนดอนหอยหลอด นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ก่อนวันงาน RDS เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลเสียจากขยะพลาสติกในกลุ่มพนักงานอีกด้วย

rds2022.png

 

ปี พ.ศ. 2564 ชับบ์สามัคคีประกันภัยสานต่อโครงการ "Say Yes To Less Plastic!" ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมมือกันลดใช้พลาสติก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่งผลให้ชับบ์ต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มชับบ์จิตอาสา และกลุ่มนักเรียนเหมือนในปีอื่นๆ ที่ผ่านมา

ในปีนี้ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Chubb Thailand ภายใต้โครงการ Say Yes To Less Plastic! ชับบ์พร้อมใจ ลดใช้พลาสติก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก และเปิดโอกาสให้พนักงานชับบ์และบุคคลภายนอกได้ร่วมสนุก ร่วมแบ่งปันไอเดียและวิธีการลดพลาสติกตามวิธีของตนเอง

นอกจากนี้ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย กับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ร่วมกันสานต่อกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติกในกลุ่มน้อง ๆ เยาวชน โดยได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ เชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ทีช ฟอร์ ไทย แลนด์ ทั่วประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 ไปจนถึงมัธยมศึกษาที่ 3 เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสี และภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “I Say Yes To Less Plastic! : ฉันพร้อมลดใช้พลาสติก” โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนและนายหน้าจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ซึ่งปีนี้ชับบ์ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจํานวน 35 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  

ปี พ.ศ. 2563 ชับบ์สามัคคีประกันภัย ส่งเสริมให้เยาวชนไทยลดใช้พลาสติก

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจิตอาสาของชับบ์ จำนวน 100 คน ได้พานักเรียน ม1-ม3 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มาทำกิจกรรมร่วมกันที่ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจิตอาสาทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำขยะมาสร้างประโยชน์ได้หลากหลายอย่างไร รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภายในงานได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเวิร์คช็อป upcycling โดยนำขวดพลาสติกเก่ามาทำเป็นกล่องดินสอใหม่ให้น้อง ต่อจากนั้นจิตอาสาทุกท่านได้นำถุงผ้าที่เก่าแล้วมาทำถุงผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากกากมะพร้าว และสุดท้ายทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา โดยเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษีที่ 1-3 โรงเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ธรรมชาติในฝันจากชุมชนของฉัน” ซึ่งการประกวดวาดภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ในโครงการ ชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก โดยทางคณะกรรมการได้ตัดสินภาพที่เข้ารอบทั้งหมด 20 ภาพ และผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และยังมีรางวัลพิเศษ อีก 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นภาพขวัญใจตัวแทนและนายหน้า โดยชับบ์จะมอบรางวัลนี้ให้แก่ผู้ชนะ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 105,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ปี พ.ศ. 2562 โครงการ “Say Yes To Less Plastic!”

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังสานต่อโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาค Regional Day of Service ภายใต้กิจกรรม Education@Heart โดยร่วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลน มลภาวะทางทะเลที่เกิดจากขยะพลาสติก พร้อมกันนี้ ยังได้มอบถังขยะโครงลวดเหล็กดัดรูปปลาวาฬให้แก่ โรงเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลสมุทรปราการ) สำหรับคัดแยกขยะจำพวกขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป  กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) จ.สมุทรปราการ

ชับบ์เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก มาร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้กับอาสาสมัครของชับบ์ จำนวน 150 คน ในกิจกรรม Education@Heart เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลน ตลอดจนอันตรายจากขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยา สัตว์น้ำ และมนุษย์

ภายในงานมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรม จากนั้นจึงเข้าสู่การเรียนรู้เชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเดินป่าชายเลนเพื่อศึกษาความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตต่างๆในผืนป่าชายเลน และร่วมกันเก็บขยะริมชายหาด โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายว่าให้เก็บขยะชนิดใดบ้าง อาทิ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก โฟม ยาง และขยะอันตราย เป็นต้น 

นอกจากกิจกรรมภายนอกที่ชับบ์ได้ทำร่วมกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ฯแล้ว  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ชับบ์สามัคคีประกันภัย ได้จัดกิจกรรมภายในเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากขยะพลาสติก และจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดชาวชับบ์ หรือ Chubb flea market สำหรับพนักงาน ในคอนเซ็ปท์  “Say Yes To Less Plastic!” เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ขยะพลาสติกล้นเมือง โดยนำเอาของมือสองที่สภาพดีมาขายให้กับเพื่อนพนักงานในราคาถูก และขอความร่วมมือจากพนักงานในการลดใช้พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นถุงหิ้ว, หลอด หรือพลาสติกอื่น ๆ ให้ได้มากที่สุด และร่วมรณรงค์ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการใส่ของอีกด้วย  เพิ่มเติม คลิก

   

ปี พ.ศ. 2561 โครงการ Education@Heart

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังสานต่อโครงการเพื่อสังคมประจำปีระดับภูมิภาค Regional Day of Service ภายใต้ธีม Education@Heart  โดยชับบ์ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังความรักในวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผู้ขาดโอกาส พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี

อาสาสมัครของชับบ์ จำนวน 150 คน ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 120 คน จากโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จำนวน 4 โรงเรียน  (โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม)  เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ความพิเศษของ Regional Day of Service ในปีนี้ คือเด็ก ๆ และจิตอาสาของชับบ์ ได้จับคู่ช่วยกันปฎิบัติภารกิจในแต่ละสถานีให้สำเร็จ  รวมถึงน้อง ๆ ยังได้ฝึกฝนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริงในห้องแล็บด้วยตนเอง ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการให้น้อง ๆ บอกเล่าความประทับใจผ่านการเพ้นท์ลวดลายบนกระเป๋าผ้า เพื่อส่งต่อให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนเดียวกันอีกด้วย

  

ปี พ.ศ. 2560 โครงการ English@Heart ปีที่ 2

กลุ่มอาสาสมัครจากชับบ์กว่า 150 คน ได้เข้าร่วมโครงการ Chubb English @ Heart  ปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมแรลลี่ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 - 6 โรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กชาวเขา จำนวน 150 คน   พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาทเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอีกด้วย   

  

ปี พ.ศ. 2559 โครงการ English@Heart

กลุ่มอาสาสมัครจากชับบ์สามัคคีและชับบ์ ไลฟ์ กว่า 150 คน ได้เข้าร่วมโครงการ English@Heart ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้พร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีบรรดาครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก 5 โรงเรียนมาร่วมทำกิจกรรมกว่า 100 คน สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ Mini English Camp ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำแซนวิช การปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษมาสอดแทรก รวมถึงการเล่นเกม Mission Possible ที่ให้เด็กๆ จับคู่กับอาสาสมัครจากชับบ์และช่วยกันปฏิบัติภารกิจที่มีโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ  

  

ปี พ.ศ. 2558 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ปี 2

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมปี 2 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศส่งโครงการเข้ามาประกวดเพื่อชิงรางวัลเงินสนับสนุนหว่า 300,000 บาท สำหรับใช้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี พ.ศ.2558 กลุ่มอาสาสมัครจากชับบ์ กรุ๊ป และนิสิต นักศึกษาได้ร่วมกันปลูกปะการังเพื่อฟื้นคืนท้องทะเลไทย

  

ปี พ.ศ. 2557 ชับบ์ได้ริเริ่มโครงการ "จิตอาสาพัฒนาสังคม"

ชับบ์สนับสนุนนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมส่งโครงการเข้ามาประกวดเพื่อชิงรางวัลเงินสนับสนุนให้นำไปใช้ทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการและชับบ์ได้คัดเลือกโครงการดีเด่น 3 โครงการในด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ในโอกาสนี้ ชับบ์ยังได้ร่วมกันพาพนักงานอาสาสมัครของชับบ์สามัคคีและชับบ์ไลฟ์ ร่วมด้วยตัวแทนประกันชีวิตของชับบ์ ไลฟ์ ไปร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการดังกล่าวกับทีมนักศึกษาที่ชนะรางวัลด้วย นอกจากนี้ ชับบ์สามัคคียังได้จัดกิจกรรม Green Care Charity ออกร้านเพื่อระดมทุนจากบรรดาพนักงาน เพื่อนำไปมอบให้กับ "บ้านพักฉุกเฉิน" สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยสามารถระดมเงินบริจาค รวมถึงมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ด้อยโอกาสหรือถูกทำร้าย

ปี พ.ศ.2556 ชับบ์ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนยากไร้จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ชับบ์สามัคคีนำพนักงานจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมเป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษและสอนศิลปะการปั้นดินน้ำมัน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดสีชมพู จังหวัดปทุมธานี โดยก่อนหน้านั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบแฟชั่นโชว์การกุศลชื่องาน "Fashion for Children" ซึ่งสามารถระดมทุนได้สูงถึง 180,000 บาท เพื่อนำเงินมาใช้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นใหม่มอบให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่ 8-15 พฤศจิกายน ชับบ์ไลฟ์ยังได้นำพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตจิตอาสากว่า 160 คน เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งยังมอบเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ และแปลงเพาะปลูกพืชเกษตร ให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่งด้วย

ปี พ.ศ.2555 จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พนักงานชับบ์สามัคคี และชับบ์ไลฟ์ จำนวนกว่า  100 คนเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ ซึ่งสถานสงเคราะห์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดให้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยอาสาสมัครจากชับบ์จัดกิจกรรมสนุกต่างๆ สำหรับเยาวชนบ้านตะวันใหม่ รวมทั้งทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวร่วมกัน นอกจากนี้ ชับบ์ยังได้บริจาคกระเป๋านักเรียน เครื่องกรองน้ำ และศาลาให้กับบ้านตะวันใหม่อีกด้วย 

 

โครงการ Hand in Hand

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Hand in Hand หรือรวมพลังสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและชุมชนที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของชับบ์ กรุ๊ป ซึ่งมุ่งช่วยเหลือสังคมและคืนกำไรให้แก่ชุมชนที่เราทำงานและอยู่อาศัย โดยเน้นความสำคัญในด้านการศึกษา ความยากจนและสุขภาพเป็นหลัก

สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ชับบ์ประกันภัยสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการสร้างถาวรวัตถุ อาทิ อาคารเด็กเล็ก อาคารห้องสมุด อาคารสุขศาลา และอาคารอเนกประสงค์ อาคารพยาบาลแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่างๆ

สนับสนุนโครงการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาสำหรับสามเณรนักเรียน

ชับบ์ประกันภัยมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาสำหรับสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจำนวน 60 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงรายและลำปาง ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี