ข้ามไปหน้าหลัก

การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบหลากหลายต่อสังคมและชุมชม ชับบ์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เผชิญกับความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นจากสถาการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้

ชับบ์ จับมือ รายการบุรินทร์เจอนี่ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แก่ Super Rider ส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการบุรินทร์เจอนี่ ภายใต้โครงการ “เจอนี่แคร์” มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบความคุ้มครองให้กับ Super Rider จิตอาสาที่ปฎิบัติงานส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้การดำเนินงานของ สปคม. ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท ในระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ชับบ์ ส่งมอบ ‘ตู้ชับบ์ปันสุข’ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ "ตู้ชับบ์ปันสุข" สนับสนุนให้คนในชุมชนที่เดือดร้อน สามารถหยิบสิ่งของที่ตนต้องการจากในตู้ในจำนวนที่พอดี และเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะแบ่งปันสามารถนำมาใส่ของบริจาคได้ที่ตู้ชับบ์ปันสุข เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 นี้

บริษัทฯ ได้ตั้งตู้ชับบ์ปันสุขอยู่ที่หน้าสาขาของชับบ์สามัคคีประกันภัย สาขาละ 1 ตู้ ทั้ง 15 สาขา ทั่วประเทศไทย

อ่านข่าวประชาสัมพันธํในการริเริ่มโครงการนี้ คลิก