ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร

ชับบ์ นำเสนอประกันภัยประเดินทางแบบกลุ่ม ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับองค์กรรวมถึงพนักงานทุกครั้งเมื่อต้องเดินทาง ทำให้ทั้งคุณและพนักงานของคุณ หมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่มสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและความรับผิดสำหรับนายจ้าง

ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท ไฟว์

ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน กรุ๊ป สมาร์ท ไฟว์ สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-19 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และความสูญเสียจากสาธารณภัย ทั้งนี้ สามารถเลือกแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้

ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-1,000 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุและสาธารณภัย สามารถเลือกแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอีกด้วย

ประกันกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท ทเวนตี้

ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน กรุ๊ป สมาร์ท ทเวนตี้ สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 20-100 คน คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และความสูญเสียจากสาธารณภัย ทั้งนี้ สามารถเลือกแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุได้