ข้ามไปหน้าหลัก

การบาดเจ็บในที่ทำงานอาจทำให้ธุรกิจของคุณหยุดชะงักลงและทำให้ต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนมาก เราสามารถให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างด้วยกรมธรรม์ที่ครอบคลุมสูงและปกป้องจากความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของเราในการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบ กลุ่มสำหรับองค์กรต่างๆ เราจึงพร้อมช่วยเหลือองค์กรของท่านไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • นายจ้างสามารถเลือกจากรายการผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมอย่างหลากหลายได้ในอัตราที่ไม่แพง ได้แก่:

           - การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

           - ความทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

           - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

           - เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

           - ค่าฌาปนกิจศพ

  • กรมธรรม์ยังสามารถขยายความคุ้มครองให้รวมถึงบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวของพนักงาน

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ