ข้ามไปหน้าหลัก

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ชับบ์เป็นผู้นำการให้บริการด้านการป้องกันทรัพย์สิน และการประกันอุบัติเหตุแก่บริษัทที่ดำเนินงานทางด้านเภสัชกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

เทคโนโลยี

โซลูชั่นการประกันภัยของเราสามารถไล่ตามทันความเสี่ยงต่างๆ ที่บริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายต้องประสบพบเจอ ไม่ว่าธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นจะเน้นในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การผลิตฮาร์ดแวร์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคลาวด์ก็ตาม

เทคโนโลยีสะอาด

ชับบ์คิดค้นโซลูชั่นมาเพื่อตอบสนองความต้องการประกันภัยที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน การสร้างประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หรือการแก้ปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติก็ตาม

ความคุ้มครองที่สำคัญ

  • ความรับผิดในการดำเนินงานสาธารณะ/ทั่วไป/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ผลิตภัณฑ์/การดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์
  • ความรับผิดทางวิชาชีพ (E&O) และไซเบอร์
  • ค่าตอบแทนพนักงาน/ความรับผิดของนายจ้าง
  • การผลิตสื่อและภาพยนตร์ E&O

ทำไมต้องเลือกชับบ์

  • เน้นอุตสาหกรรม: พวกเราคือผู้นำทางด้านการให้บริการประกันภัยระดับสูงแก่อุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด อย่างเช่นบริษัทธุรกิจบันเทิง เทคโนโลยี เทคโนโลยีสะอาดและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในเชิงลึกของเรา
  • เข้าถึงทั่วโลก: เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ำประกัน การควบคุมความเสียหาย และการเรียกร้องประจำประเทศต่างๆ กว่า 54 ประเทศที่คอยตอบข้อสงสัยให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยตัวเอง
  • ความมั่นคงทางการเงิน: ชับบ์ถือเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีความสามารถในการชำระค่าสินไหมทดแทนดีที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัย

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ