skip to main content

ศูนย์บริการลูกค้าของชับบ์ยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ให้บริการท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญของเรา และขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจและให้โอกาสชับบ์ได้ดูแลท่านและให้บริการแก่ท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล เพื่อขอรับบริการด้านต่างๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทร.      0 2611 4000
โทรสาร 0 2611 4444
อีเมล customerservice.th@chubb.com
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ 8.30-17.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าประกันภัยการเดินทาง
ชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทร.      0 2611 4242
โทรสาร 0 2611 4444
อีเมล travel.th@chubb.com
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ 8.30-19.00 น.

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทร 0 2611 4411
อีเมล thailand.complaintcenter@chubb.com
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ 8.30-17.30 น.

 

ศูนย์รับแจ้งเหตุประกันภัยรถยนต์ (24ชม.)

ศูนย์รับแจ้งเหตุประกันภัยรถยนต์  (24ชม.)

โทร. 0 2640 4500 และ 0 2611 4455

วันและเวลาทำการ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสาขา

K.Thanravee
ความประทับใจในการบริการจากชับบ์ของคุณธัญญ์รวี – ประกันภัยรถยนต์

ชมเรื่องราวของคุณธัญญ์รวี พนักงานสาวเก่งจากจ.เชียงใหม่ที่ประทับใจในบริการของเจ้าหน้าที่สำรวจภัยรถยนต์จากชับบ์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเธอ ในการเจรจากับคู่กรณีจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในวันฝนตก