skip to main content
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ.

ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน กรณีได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ให้สามารถช่วยคุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

มอบความคุ้มครองที่หลากหลาย พร้อมบริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

ประกันภัยรถยนต์ของชับบ์สามัคคีประกันภัยได้รับการออกแบบ และครอบคลุมทุกความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ให้สามารถช่วยคุณรับมือกับผลกระทบจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้อย่างมั่นคง 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

มอบความคุ้มครองที่หลากหลาย เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถ และเน้นให้ความสำคัญต่อบุคคลภายนอกและคู่กรณี พร้อมบริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

แผนประกันภัย Driver Safe

Driver Safe เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดกับรถยนต์ที่ใช้ อุ่นใจด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติม จากประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท  คุ้มค่าสุดๆ

KBoontida
ความประทับใจในการบริการจากชับบ์ของคุณบุญธิดา – ประกันภัยรถยนต์

ชมเรื่องราวของคุณบุญธิดา เจ้าของกิจการรุ่นใหม่ในจ.เชียงใหม่ ซึ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญกับเธอมาก จึงวางใจใช้บริการที่สะดวก และรวดเร็วของชับบ์ประกันภัย