เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

เป็นการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายของทรัพย์สินและความรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกายที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

ความคุ้มครอง

 • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก 
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันตัวผู้ขับขี่

สิทธิและบริการพิเศษ

 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับประกันรถยนต์ทุกยี่ห้อ/รุ่น (ยกเว้นรายการรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย)
 • รับประกันเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น

หมายเหตุ:

 1. เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยให้ถือตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

รถยนต์ที่ไม่รับทำประกันภัย

 • รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ รถหัวลาก รถพ่วง เป็นต้น 
 • รถยนต์ที่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า เช่น รถลีมูซีน รถโดยสารสาธารณะ และรถตู้วิน เป็นต้น 
 • รถยนต์ที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ในลักษณะเน้นความเร็ว เช่น รถแข่ง หรือรถซิ่ง 
 • รถยนต์ที่มีการใช้งานที่เน้นความเร็ว เช่น รถติดไซเรน หรือรถกู้ภัย 
 • รถยนต์ที่ใช้ในการสาธิตหรือทดลองขับ 
 • รถ Super Car เช่น รถยนต์ยี่ห้อ Bentley, Ferrari, Lamborghini ฯลฯ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ