ข้ามไปหน้าหลัก


คำแนะนำการใช้งานแบบแจ้งอุบัติเหตุประกันภัยบ้าน ทรัพย์สิน และเบ็ดเตล็ด

โปรดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อกรอกรายละเอียดการแจ้งเคลม และแนบเอกสารเพิ่มเติม หากท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้วโปรดส่งอีเมลมาที่ th.propertyclaims@chubb.com

*กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมฯตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ของบริษัท