ชับบ์ ไลฟ์ แคร์

ข้ามไปหน้าหลักให้บริการด้านค่ารักษาพยาบาลที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันภัยไปใช้บริการ ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายกว่า 500 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  ในกรณีที่ท่านต้องการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของเรา ท่านสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการของผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
  2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้ประสานงานกับศูนย์และแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ
  3. หากผู้เอาประกันภัยได้รับสิทธิไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครองโดยส่วนเกินสิทธินั้น โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง

บริการด้านข้อมูลจากชับบ์ ไลฟ์ แคร์

  1. ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่กับบริษัทฯ
  2. ผลการพิจารณาสินไหมค่ารักษาพยาบาล
  3. ขั้นตอนและการใช้บริการโรงพยาบาลในเครือข่าย
     

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย คลิกที่นี่

หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านค่ารักษาพยาบาลได้ที่หมายเลข 0-2660-1228 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน