skip to main content

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องร้องเรียนใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ตัวแทนของเรา เราให้ความสำคัญกับทุกคำร้องเรียนที่ได้รับ โดยคำร้องเรียนและคำแนะนำติชมต่างๆจากลูกค้าจะถูกนำมาพิจารณา ซึ่งคุณสามารถส่งคำแนะนำติชมหรือเรื่องร้องเรียนมายังบริษัทฯ โดย

  • E-mail :thailand.complaintcenter@chubb.com
  • ทางไปรษณีย์ที่

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30

 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  • ติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ