ข้ามไปหน้าหลัก

ศักยภาพด้านการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

ชับบ์ ไลฟ์ มอบบริการประกันชีวิตที่มีคุณภาพหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกันของลูกค้า ทีมงานของ ชับบ์ ไลฟ์ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการ และนำเสนอแผนประกันที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย บริษัทฯ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมีจำนวนตัวแทนฯ ประมาณ 4,600 คน นอกจากนี้ ยังนำเสนอผ่านช่องทางพันธมิตรธุรกิจ อาทิเช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทนายหน้าประกันภัยชั้นนำ และอื่นๆ เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ รวมทั้งพนักงานขององค์กรด้วย

อ่านเพิ่มเติม 'เกี่ยวกับ ชับบ์ ไลฟ์'

ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต

ที่ ชับบ์ ไลฟ์ ช่องทางตัวแทนประกันชีวิตคือช่องทางจัดจำหน่ายหลัก ตัวแทนฯ กว่า 4,600 คน ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำและทีมงานที่แข็งแกร่ง รวมทั้งหลักสูตรการฝึกอบรม และโครงสร้างผลตอบแทนที่ตอบสนองการสร้างผลงานของฝ่ายขายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ชับบ์ ไลฟ์ ยังมีหลักสูตรการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตที่หลากหลาย เพื่อฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญแก่ตัวแทนประกันชีวิตให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ เพื่อให้ท่านสามารถมอบคำแนะนำและการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต ครอบครัว และธุรกิจ ช่องทางตัวแทนฯ ของชับบ์ ไลฟ์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และขยายครอบคลุมภูมิภาคหลักในประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัครเป็นตัวแทนฯ ชับบ์ ไลฟ์ พร้อมมอบผลประโยชน์ที่น่าสนใจ มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมีตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จและเติบโตในสายอาชีพนี้มากมายหลายท่าน

ช่องทางพันธมิตรธุรกิจ

การเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายคือหนึ่งในกลยุทธ์หลักของ ชับบ์ ไลฟ์ บริษัทฯ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยผ่านช่องทางพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทนายหน้าประกันภัยชั้นนำ รวมถึงองค์กรต่างๆ ด้วยระบบปฏิบัติการที่ครอบคลุมและประสบการณ์ที่ยาวนาน ชับบ์ ไลฟ์ นำเสนอแบบประกันที่แตกต่างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมให้กับพันธมิตธุรกิจ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้ารายบุคคลและประกันภัยกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร ชับบ์ ไลฟ์ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพัฒนาแบบประกันภัยสำหรับวัยเกษียณและวัยก่อนเกษียณ แบบประกันภัยเพื่อคุ้มครองเงินกู้ และแบบประกันภัยกลุ่มคุ้มครองสวัสดิการพนักงาน ซึ่งจำนวนลูกค้าของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากความสำเร็จที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่าพันธมิตรธุรกิจของเราไว้วางใจให้ทีมงานของ ชับบ์ ไลฟ์ ที่สามารถส่งมอบบริการและความคุ้มครองให้กับลูกค้าตามที่ได้ให้สัญญาไว้