skip to main content

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ ภาคธุรกิจจาก ชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

การประกันความรับผิดสำหรับธุรกิจข้ามชาติ

การประกันความรับผิดสำหรับธุรกิจข้ามชาติสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยบริการรับประกันและการจัดการสินไหมทดแทนที่ครอบคลุมทั่วโลก สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ/บุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ/บุคคลภายนอกสำหรับภาคธุรกิจ ของชับบ์ แตกต่างด้วยโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงระดับโลกที่คุ้มครองความรับผิดจากการ ถูกเรียกร้องสินไหมทดแทน

การประกันภัยความรับผิดแบบครอบคลุม

การประกันภัยการประกันภัยความรับผิดแบบครอบคลุมสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า สู่อีกระดับของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เหนือกว่า

ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน/ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง

ที่ชับบ์ เราออกแบบกรมธรรม์ให้เหมาะกับทุกความเสี่ยงภัย สำหรับประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน/ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างก็เช่นกัน ที่เราได้ทำขึ้นเพื่อให้เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม