ข้ามไปหน้าหลัก

ปกป้องคุณจากการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความรับผิดตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจ  ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมของเรา คุณสามารถผนวกรวมกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้เข้ากับธุรกิจของคุณทั่วโลก ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวจากชับบ์  ทั้งนี้คุณยังสามารถเข้าถึงความคุ้มครองที่หลากหลายได้ตามความต้องการด้วยโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือทั่วโลก

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ

 • การก่อสร้าง (ความเสี่ยงภัยในความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)
 • การผลิต (อุตสาหกรรมทั้งเบาและหนัก)
 • การจัดจำหน่าย (ทั้งผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก)
 • อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการต้อนรับ (เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ)
 • พลังงาน (สาธารณูปโภค น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี ฯลฯ)
 • การบริการ(ธนาคาร โทรคมนาคม ฯลฯ)
 • ร้านค้าปลีก

ความคุ้มครอง

 • ความบาดเจ็บส่วนบุคคล (รวมถึงความบาดเจ็บทางด้านจิตใจ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางกฎหมาย
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเนื่องหรือการขาดการใช้ประโยชน์
 • สามารถขยายความคุ้มครองเพื่อให้ครอบคลุมถึงความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้าง
 • คุ้มครองทั่วโลก

ผลประโยชน์

 • สามารถซื้อกรมธรรม์แยกต่างหากได้
 • สามารถจัดโปรแกรมความคุ้มครองในระดับภูมิภาคหรือ ทั่วโลก
 • สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยการใช้แบบฟอร์มที่ครอบคลุม หรือกำหนดขึ้นใหม่เฉพาะราย
 • เครือข่ายของชับบ์ที่ครอบคลุมในกว่า 50 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
 • มีศักยภาพในการให้บริการคำปรึกษาด้านวิศวกรรมความเสี่ยงภัย
 • ให้ความคุ้มครองในวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดถึง 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ