ข้ามไปหน้าหลัก

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น จึงทำให้บริษัทของคุณมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้ค้าปลีก การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ของเราไม่ เพียงแค่ปกป้องธุรกิจของคุณจากคดีความ ในกรณีที่คุณดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงภัยจากข้อบังคับด้านความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ในทั่วโลกให้ เหลือน้อยที่สุด

อุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ

 • อาหารและเครื่องดื่ม (การผลิต การจัดจำหน่าย การค้าปลีก)
 • อุตสาหกรรม (ทั้งเบาและหนัก)
 • การบริการ (รวมถึง ธนาคาร โรงแรม และโทรคมนาคม)
 • การค้าส่งและการค้าปลีกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค

ความคุ้มครอง

 • ความบาดเจ็บส่วนบุคคล (รวมถึงความบาดเจ็บทางด้านจิตใจ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางกฎหมาย
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเนื่องหรือการขาดการใช้ประโยชน์
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ผลประโยชน์

 • สามารถซื้อกรมธรรม์แยกต่างหากได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามความต้องการ
 • เครือข่ายของชับบ์ที่ครอบคลุมในกว่า 50 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 • มีศักยภาพในการให้บริการคำปรึกษาด้านวิศวกรรมความเสี่ยงภัย
 • ให้ความคุ้มครองในวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดถึง 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ