ข้ามไปหน้าหลัก

ในบางครั้งคุณอาจต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อความอุ่นใจ กรมธรรม์ความรับผิดแบบครอบคลุมของชับบ์ให้ความคุ้มครองส่วนเกิน (excess) จากการประกันภัยความรับผิดอื่นๆ ที่ลูกค้าถือครองอยู่ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์คุ้มครองความรับผิดส่วนเกินแยกแต่ละฉบับ คุณยังสามารถปรับและเเพิ่มเติมความคุ้มครองให้มากขึ้นจากกรมธรรม์ที่มีอยู่ได้

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ

 • การก่อสร้าง (ความเสี่ยงภัยในความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)
 • การผลิต (อุตสาหกรรมทั้งเบาและหนัก)
 • การจัดจำหน่าย (ทั้งผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก)
 • อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการต้อนรับ (เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ)
 • พลังงาน (สาธารณูปโภค น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี ฯลฯ)
 • การบริการ (ธนาคาร โทรคมนาคม ฯลฯ)
 • ร้านค้าปลีก

ความคุ้มครอง

 • รองรับความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ความรับผิดฉบับแรก (primary) ตามวงเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ตกลงกันไว้ หากวงเงินจำกัดความรับผิดสะสมต่อปีของกรมธรรม์ความรับผิดฉบับแรกได้ถูกใช้หมดไปแล้ว
 • รองรับความคุ้มครองในส่วนสำรองที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ความรับผิดฉบับแรกตามที่ได้ตกลงกันไว้
 • วงเงินจำกัดสำหรับความรับผิดส่วนเกิน (excess)     

ผลประโยชน์

 • ให้ความคุ้มครองในส่วนที่แตกต่างทั้งในด้านวงเงินจำกัดความรับผิดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • ให้คำจำกัดความที่ครอบคลุมกว้างกว่าสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลและผู้เอาประกันภัย
 • มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกในกว่า 50 ประเทศ
 • มีศักยภาพในการให้บริการคำปรึกษาด้านวิศวกรรมความเสี่ยงภัย
 • ให้ความคุ้มครองในวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดถึง 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ