เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดยไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน แต่ยังคงให้ความคุ้มครองในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้

ความคุ้มครองหลัก

 • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันตัวผู้ขับขี่

สิทธิและบริการพิเศษ

 • ศุนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันรถยนต์ทุกยี่ห้อ/รุ่น (ยกเว้นรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย)
 • รับประกันเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น

หมายเหตุ:

 1. ความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ถือตามกรมธรรม์มาตรฐาน ของบริษัท
 2. การพิจารณารับประกันภัยให้ถือตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

รถที่ไม่รับทำประกันภัย

 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ที่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติม ได้แก่ รถต่อเติมตู้ ตู้ทึบ รถติดตั้งคอกเหล็ก (ความสูงของคอกเหล็กเกินหัวเก๋ง) และไม่คุ้มครองวัสดุและสีชนิดพิเศษ เช่น เคฟล่าสติกเกอร์ และการเคลือบแก้ว
 • รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น รถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ รถหัวลาก รถพ่วง
 • รถยนต์ที่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า ตัวอย่างเช่น รถลีมูซีน รถสองแถวรับจ้างสาธารณะ รถตู้วิน ฯลฯ
 • รถยนต์ที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ในลักษณะเน้นความเร็ว ตัวอย่างเช่น รถแข่ง หรือรถซิ่ง
 • รถยนต์ที่มีการใช้งานในเพื่อเน้นความเร็ว เช่น รถติดไซเรน หรือรถกู้ภัย
 • รถที่ใช้ในการ Demo หรือ Test Drive ทุกกรณี
 • รถ Super Car ตัวอย่างเช่น รถยนต์ยี่ห้อ Bentley, Ferrari, Lamborghini ฯลฯ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ให้ชับบ์ปกป้องดูแลคุณ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ