skip to main content

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ Standard

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองเหมือนประกันประเภท 1 พร้อมบริการศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ X-treme

ครอบคลุมทุกความคุ้มครองเหมือนประกันประเภท 1 พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จากชับบ์สามัคคีประกันภัย

KBoontida

ความประทับใจในการบริการจากชับบ์ของคุณบุญธิดา – ประกันภัยรถยนต์

ชมเรื่องราวของคุณบุญธิดา เจ้าของกิจการรุ่นใหม่ในจ.เชียงใหม่ ซึ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญกับเธอมาก จึงวางใจใช้บริการที่สะดวก และรวดเร็วของชับบ์ประกันภัย