ข้ามไปหน้าหลัก

เราสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีสะอาด ที่มีความมุ่งมั่นในการเสาะหาแหล่งพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่อย่างคุณ เพื่อตอบสนองความต้องการประกันภัยที่ซับซ้อนของคุณ เราจึงได้ออกแบบโซลูชั่นการประกันภัยที่หลากหลายและกว้างขวางซึ่งจะปกป้องธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องพบเจอในการดำเนินธุรกิจทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทกับความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตัวเองสู่ก้าวต่อไปที่เหนือกว่า

ความคุ้มครองที่สำคัญ

ขอบเขตความคุ้มครอง

เชื้อเพลิงหมุนเวียนและการสร้างพลังงานเราสามารถช่วยปกป้องคุณจากความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันในธุรกิจพลังแสงอาทิตย์และพลังลมได้

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนประกอบด้วยการผลิต บริการ ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา หรือการดำเนินงานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างพลังงานโดยใช้ทรัพยากรหมุนเวียน


ผู้เอาประกันได้แก่ เจ้าของและผู้ประกอบการโรงงานผลิตพลังงาน ผู้ผลิตส่วนประกอบสำคัญสำหรับกังหันลม เครื่องแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ผลิตเซลล์และโมดูล ผู้จัดจำหน่าย

เทคโนโลยีประสิทธิภาพ การควบคุมและการกักเก็บเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการมอบโซลูชั่นการประกันภัยที่ชาญฉลาดแก่บริษัทต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านประสิทธิภาพพลังงาน การกักเก็บพลังงาน ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริด และการขนส่งพลังงาน

เทคโนโลยีประสิทธิภาพ การควบคุมและการกักเก็บหมายถึงการผลิต บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินงานใดๆ ที่เน้นการใช้พลังงานที่สร้างขึ้นจากแหล่งพลังงานทางเลือกหรือแหล่งพลังงานทั่วไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้เอาประกันได้แก่ ผู้พัฒนาระบบบควบคุมอาคาร, ผู้ผลิต LED, เซลล์เชื้อเพลิง, สถานีชาร์จพลังงาน, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และโซลูชั่นเครือข่ายที่ใช้ในการส่งพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, มาตรวัดอัจฉริยะ, ระบบสังเกตการณ์, ส่วนประกอบของยานพาหนะ และโลจิสติกส์

ระบบและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรเราสามารถมอบโซลูชั่นการประกันภัยที่หลากหลายให้แก่ธุรกิจที่ทำงานกับอากาศและสภาพแวดล้อม การรีไซเคิลและของเสีย น้ำและน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมายถึงการผลิต บริการ หรือการดำเนินงานใดๆ ที่เน้นการจัดการการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เอาประกันได้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังเกตการณ์และการควบคุมการปล่อยมลภาวะ ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การดำเนินงานทางชีวภาพ การรีไซเคิล การบำบัดของเสียแบบผสมผสานและการบำบัดของเสีย การบำบัดน้ำเสีย การกรองของเสีย และการอนุรักษ์

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 • แพ็คเกจความรับผิด
  • ความรับผิดด้านที่ดินและการดำเนินงาน
  • ความรับผิดด้านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์
  • ความรับผิดทางวิชาชีพหรือความรับผิดตกละเว้น
  • ค่าใช้จ่ายในการถอดถอนผลิตภัณฑ์
 • การประกันภัยความรับผิดส่วนเกิน
 • โซลูชั่นด้านทรัพย์สินและรายได้ของธุรกิจ
 • โซลูชั่นด้านการขนย้ายทางน้ำรวมถึงสินค้าโครงการ
 • โซลูชั่นนานาชาติ
 • ไซเบอร์
 • ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับการก่อสร้าง (EAR)/ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับผู้รับเหมา (CAR), ประกันภัยความล่าช้าในการดำเนินงาน (DSU)

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ