ข้ามไปหน้าหลัก

หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีนวัตกรรมระดับสูง ธุรกิจของคุณจำเป็นจะต้องมีผู้ให้บริการประกันภัยที่สามารถตามทันได้เช่นกัน ด้วยกรมธรรม์ที่ผ่านการปรับแต่งเป็นพิเศษ ความเชี่ยวชาญในการค้ำประกันและการรับมือกับคำร้องเรียน และบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางของเรา คุณสามารถคาดหวังได้ถึงการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจเภสัชกรรมหรือบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ตาม

ความคุ้มครองที่สำคัญ

ขอบเขตความคุ้มครอง

ชับบ์คือหนึ่งผู้ให้บริการความคุ้มครองประกันภัยชั้นเยี่ยมให้แก่อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั่วโลกมานานกว่า 25 ปีแล้ว อันที่จริงแล้ว เราได้จัดตั้งหน่วยงานไว้สำหรับบริการอุตสาหกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทลายกำแพงขนบธรรมเนียมเดิมๆ ด้วยโซลูชั่นการประกันภัยสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี

เรามีโซลูชั่นที่จัดทำขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกภาคส่วนขององค์กรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พร้อมด้วยกรมธรรม์พิเศษเพื่อความรับผิดโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และความรับผิดว่าด้วยการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ รวมถึงความผิดตกละเว้น กรมธรรม์ต่างๆ มีดังนี้:

กรมธรรม์ความรับผิดทั่วไป

กรมธรรม์แบบผสมฉบับนี้มีการให้ความคุ้มครองถึงสองประเภท ได้แก่ การให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุขึ้นกับสถานที่ทำงาน/การทำงาน และการให้ความคุ้มครองเมื่อมีการเรียกร้องสำหรับความรับผิดต่ออันตรายจากผลิตภัณฑ์ และยังมีกรมธรรม์เฉพาะบุคคลตามปกติให้เลือกด้วยเช่นกัน

การประกันภัยความผิดตกละเว้น

กรมธรรม์นี้จะช่วยปกป้องธุรกิจจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากความสูญเสียทางการเงินอันเนื่องมาจากการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ โดยกรมธรรม์นี้สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายทางทรัพย์สินในอนาคต

โครงสร้างพื้นฐานระดับนานาชาติของชับบ์ทำให้ชับบ์สามารถมอบโซลูชั่นการประกันภัยเหล่านี้ได้ทั่วโลกด้วยการทำงานสอดประสานกันและด้วยคุณภาพที่ไว้วางใจได้

ความเชี่ยวชาญเฉพาะตลาด

เราให้ความคุ้มครองแก่บริษัทดังต่อไปนี้:

บริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์

เรามอบความคุ้มครองให้แก่ผู้ผลิตยาจ่ายตามใบสั่งแพทย์และยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์รวมถึงอาหารเสริม นอกจากนั้น เรายังพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ดังกล่าวจะต้องผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรคเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา

บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

เรามอบความคุ้มครองให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการซึ่งใช้ในการวิจัยและพัฒนายาชนิดใหม่และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทผู้คิดค้นตัวยา

เรามอบความคุ้มครองให้แก่บริษัทต่างๆ ในหมวดหมู่นี้ เช่นบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งจะทำการคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆ ตามจีโนมิกส์หรือโปรติโอมิกส์ และการศึกษาด้านอื่นๆ ของโรคในระดับโมเลกุล

และยังมอบความคุ้มครองให้แก่บริษัทชีวสารสนเทศในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

องค์กรวิจัยตามสัญญา

เรามอบความคุ้มครองให้แก่บริษัทต่างๆ ในธุรกิจที่ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือคิดค้นตัวยาโดยใช้ระบบเรียกเก็บค่าบริการตามที่ใช้จริง

กิจกรรมบริการสนับสนุนเหล่านี้อาจรวมถึงการทำการวิจัยตามสัญญา งานในห้องปฏิบัติการ งานในคลินิก (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิกในมนุษย์) การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบการพัฒนา

องค์กรผู้ผลิตตามสัญญา

เรามอบความคุ้มครองให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ให้บริการผลิต บรรจุ หรือติดฉลากแก่บริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้ระบบเรียกเก็บค่าบริการตามที่ใช้จริง

การทดลองทางคลินิกในมนุษย์

การมอบความคุ้มครองให้แก่การทดลองทางคลินิกในมนุษย์ถือเป็นอีกด้านหนึ่งที่บริษัทชับบ์ ประกันภัยกำลังทำการศึกษาอย่างจริงจังอยู่ในขณะนี้ เราสามารถพิจารณาให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลแก่การทดลองทางคลินิกในมนุษย์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ให้การสนับสนุนทางการค้า รวมถึงการทดลองทางคลินิกในมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการสืบสวนหากเข้าข่ายหลักเกณฑ์การประกันภัยที่กำหนด

Downloads

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ