ประกันชีวิตกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท ทเวนตี้ ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันชีวิตกลุ่ม แบบสำเร็จรูป คุ้มครองพนักงาน 20 – 100 คน 
ประกันสวัสดิการพนักงานแบบกลุ่ม จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 0.88 บาท1  

ลักษณะเด่นของผลประโยชน์

  • เบี้ยถูก จ่ายเพียงวันละ 0.88 บาท 1 / พนักงาน 
  • สมัครง่าย ประกันชีวิตกลุ่ม แบบสำเร็จรูป 
  • เริ่มต้น คุ้มครองพนักงาน 20-100 ท่าน 
  • หมดกังวล คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทุกสถานที่ทั่วโลก 
  • ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
  • สะดวก ด้วยบริการที่ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 
  • คุ้มครองสูง จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดถึง 700,000 บาท โดยเลือกได้ 2 แบบ คือ มีหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ 
  • ครอบคลุม กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เพิ่มความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุสาธารณภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง และดาวน์โหลดโบรชัวร์ ได้ที่นี่
หมายเหตุ
: 1คำนวณจากแผนประกันที่ แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ (จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป)


ดูแบบประกันกลุ่มอื่นๆ จาก ชับบ์ ไลฟ์

  • 'กรุ๊ป สมาร์ท ไฟว์' ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-19 คน
  • 'กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ' ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-1,000 คน

มอบสวัสดิการที่คุ้มครองอย่างคุ้มค่าให้กับพนักงานของคุณ กับ ชับบ์ ไลฟ์

ปรีกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตสำหรับธุรกิจของคุณ