ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ ประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบสำเร็จรูป คุ้มครองพนักงาน 5 – 1,000 คน
ประกันสวัสดิการพนักงานแบบกลุ่ม จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 0.14 บาท1

ลักษณะเด่นของผลประโยชน์

  • เบี้ยถูก จ่ายเพียงวันละ 0.14 บาท1 / พนักงาน
  • สมัครง่าย ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบสำเร็จรูป
  • เริ่มต้น คุ้มครองพนักงาน 5-1,000 คน
  • หมดกังวล คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทุกสถานที่ทั่วโลก
  • ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • สะดวก ด้วยบริการที่ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองสูง จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดถึง 700,000 บาท โดยเลือกได้ 2 แบบ คือ มีหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ครอบคลุม  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพิ่มความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุสาธารณภัย  ทั้งนี้ยังให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย

รายละเอียดความคุ้มครอง และดาวน์โหลดโบรชัวร์ ได้ที่นี่
หมายเหตุ: 1คำนวณจากแผนประกันที่ แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ (จำนวนสมาชิก 501-1,000 คน ขั้นอาชีพที่ 1)

ดูแบบประกันกลุ่มอื่นๆ จาก ชับบ์ ไลฟ์

  • 'กรุ๊ป สมาร์ท ไฟว์' ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-19 คน
  • 'กรุ๊ป สมาร์ท ทเวนตี้' ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่  20-100 คน

มอบสวัสดิการที่คุ้มครองอย่างคุ้มค่าให้กับพนักงานของคุณ กับ ชับบ์ ไลฟ์

ปรีกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตสำหรับธุรกิจของคุณ