ประกันชีวิตกลุ่ม กรุ๊ป สมาร์ท ไฟว์ ประกันสวัสดิการพนักงานแบบกลุ่ม

ข้ามไปหน้าหลัก

ประกันชีวิตกลุ่ม แบบสำเร็จรูป คุ้มครองพนักงาน 5-19 คน

ประกันสวัสดิการพนักงานแบบกลุ่ม จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1.07 บาท1  

ลักษณะเด่นของผลประโยชน์

  • เบี้ยถูก จ่ายเพียงวันละ 1.07 บาท1  / พนักงาน
  • สมัครง่าย ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบสำเร็จรูป
  • เริ่มต้น คุ้มครองพนักงาน 5-19 คน
  • หมดกังวล คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทุกสถานที่ทั่วโลก
  • ไม่ยุ่งยาก  ตอบคำถามสุขภาพเพียง 5 ข้อ
  • สะดวก ด้วยบริการที่ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าสำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองสูง จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดถึง 700,000 บาท โดยเลือกได้ 2 แบบ คือ มีหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ครอบคลุม กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เพิ่มความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุสาธารณภัย 

รายละเอียดความคุ้มครอง และดาวน์โหลดโบรชัวร์ ได้ที่นี่
หมายเหตุ: 1คำนวณจากแผนประกันที่ แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ

ดูแบบประกันกลุ่มอื่นๆ จาก ชับบ์ ไลฟ์

  • 'กรุ๊ป สมาร์ท ทเวนตี้' ประกันกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่  20-100 คน
  • 'กรุ๊ป สมาร์ท พีเอ' ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 5-1,000 คน

มอบสวัสดิการที่คุ้มครองอย่างคุ้มค่าให้กับพนักงานของคุณ กับ ชับบ์ ไลฟ์

ปรีกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตสำหรับธุรกิจของคุณ