ข้ามไปหน้าหลัก
Rear seatbelt 854x320

ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านโครงการ "รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง" เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารรถยนต์ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงผู้โดยสารที่เบาะหลัง ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านรถแท็กซี่

ในฐานะที่ชับบ์ดำเนินงานด้านธุรกิจประกันภัยและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยปัจจุบัน เราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้โดยสารส่วนใหญ่จะคาดเข็มขัดนิรภัยแถวหน้าจนเป็นนิสัยแล้ว ในขณะที่ผู้โดยสารที่เบาะหลังจำนวนมากยังไม่คุ้นชินกับการคาดเข็มขัดนิรภัยและเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง เพราะคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรง ทั้งที่แท้จริงแล้ว มีตัวอย่างมากมายของความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากการชะล่าใจดังกล่าว

ชับบ์ประกันภัยจึงมีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้โดยสารรถยนต์ โดยดำเนินการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ อาทิ สติ๊กเกอร์ ป้ายติดกระจกรถยนต์ โปสเตอร์ สปอตวิทยุ โดยเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ด้วยการติดสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในตัวรถและนอกรถ เพื่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้และนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง ชับบ์มีความภูมิใจที่ได้ร่วมริเริ่มโครงการนี้ และทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงอันตรายจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเราคาดว่า ในที่สุดจะสามารถทำให้ผู้ใช้รถยนต์ ทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะเกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัย เหมือนกับการคาดเข็มขัดนิรภัยแถวหน้า เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสาร

ผู้หญิงคนหนึ่งกับความสูญเสียเพียงชั่วข้ามคืน

"ถ้าย้อนเหตุการณ์ได้ พี่คงจะเอาเข็มขัดที่มีอยู่ ซึ่งเราเห็นประจำ แต่ไม่เคยคิดจะคาดมันมาคาด ณ วันนี้เราอยากจะคาดมันมาก...ก็คาดไม่ได้แล้ว"

เข็มขัดนิรภัยช่วยให้คุณปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่สานต่อโครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง” ปีที่ 2

เมื่อช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา (27 ธันวาคม 2561), บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้งภาคีในเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล “ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ” ณ สถานีขนส่งหมอชิต จตุจักร โดยภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงพนักงานขับรถโดยสารได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดความเร็ว เมาไม่ขับ และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ชับบ์ ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลัง เพื่อความปลอดภัย

ชับบ์สามัคคีประกันภัย จับมือ สคอ. สานต่อโครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง” ต่อเนื่องปีที่ 2 เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง  เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถยนต์เบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัย

ปัจจุบัน ผู้โดยสารรถยนต์ส่วนใหญ่มักคาดเข็มขัดนิรภัยเฉพาะผู้ที่นั่งเบาะหน้า ในขณะที่ผู้โดยสารเบาะหลังจำนวนมากยังไม่คุ้นชินกับการคาดเข็มขัดนิรภัย ทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งผู้คนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

ชับบ์สามัคคีประกันภัยได้ริเริ่มโครงการนี้เพื่อปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ผู้โดยสารรถยนต์เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลัง เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ในปีนี้ โครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง” ปีที่ 2 เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์” โดยชับบ์สามัคคีประกันภัยได้ร่วมมือกับ สคอ. และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดขบวนประชาสัมพันธ์พร้อมเดินแจกป้ายติดรถยนต์ที่สี่แยกหลักสี่ก่อนที่เทศกาลสงกรานต์จะมาถึง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และทุกที่นั่งในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมากและเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงมากช่วงหนึ่งของปี

มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์สามัคคีประกันภัย กล่าวว่า “ในฐานะของบริษัทประกันภัย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงประกันอุบัติเหตุและประกันภัยรถยนต์ เราได้รับรู้ถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งด้านหลัง ชับบ์จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ซึ่งมีผลเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2560 ปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ชับบ์ยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยเฉพาะปีนี้ เราได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ทำให้เราสามารถทำการประชาสัมพันธ์กับผู้ขับขี่ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเราจะยังคงสานต่อโครงการต่อไปเพื่อร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางบนท้องถนนของคนไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น” มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ กล่าวสรุป

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า “เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์นิรภัยติดรถยนต์ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของอันตรายจากอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ โดยจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารหลุดออกนอกตัวรถและปลอดภัยจากแรงกระแทกรุนแรง จึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 34% ปัจจุบันยังมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์จํานวนมากที่คิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลังยังไม่จำเป็น ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมีโอกาสสูงที่จะหลุดออกนอกตัวรถหรือบาดเจ็บสาหัสได้ ดังนั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรใส่ใจเมื่ออยู่บนถนน” นายพรหมมินทร์กล่าว

 

ชับบ์ประกันภัยจับมือ สสส. รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ที่ 3 จากซ้าย) นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขวาสุด) คุณจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ซ้ายสุด) นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวโครงการ "รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง" เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารรถยนต์ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงผู้โดยสารที่เบาะหลัง ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์ และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ประกอบการรถแท็กซี่ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์