skip to main content
โครงการ 'Say Yes To Less Plastic!'

กิจกรรมภายใน 'ตลาดนัดชับบ์'

พนักงานชับบ์สามัคคีประกันภัย ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในกิจกรรมภายในที่ใช้ชื่อว่า ตลาดนัดชาวชับบ์ หรือ Chubb flea market โดยมาในคอนเซ็ปท์ “Say Yes To Less Plastic!” เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ขยะพลาสติกล้นเมืองอยู่ทุกวันนี้

พนักงานต่างพากันขนข้าวของมือสองที่ยังสภาพดีอยู่มาขายให้กับเพื่อน ๆ พนักงานในราคาถูก นอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อย ๆ ขนมไทยรสเด็ด เบเกอรี่ ผลไม้ ของใช้ และเครื่องประดับ มาขายกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งนับว่าเป็นการสานสัมพันธ์อันดีภายในหมู่พนักงาน

 

 

โครงการ 'Say Yes To Less Plastic!' เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Regional Day of Service 2019

กิจกรรมภายใน และแคมเปญ Say Yes To Less Plastic! นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใหญ่ที่ชาวชับบ์ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งชับบ์ในประเทศไทย ทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อตอบแทนชุมชน สังคม เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส โดยส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ นั่นก็คือ กิจกรรม Regional Day of Service 2019

และในปีนี้ ชับบ์ประเทศไทย เลือกที่จะรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของขยะพลาสติก โดยชับบ์จะนำทีมผู้บริหารและพนักงานไปร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเรียนรู้ระบบนิเวศของทะเลและป่าชายเลนเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพิ่มเติม คลิก