ข้ามไปหน้าหลัก

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือต่างๆ อาจชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ประกันภัยนี้จะคุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้น และที่สำคัญยังสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้เมื่อต้องการ  ทั้งนี้ ชับบ์ยังมีศักยภาพและโปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีมาตรฐานระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ ชั้นเลิศที่ครอบคลุมทุกส่วนและขจัดโอกาสของความสูญเสียจากการประกันภัยร่วม

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ

  • สาธารณูปโภค
  • กระดาษและเยื่อกระดาษ
  • การพิมพ์
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • อุตสาหกรรมหนัก
  • อาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์

ความคุ้มครอง

ครอบคลุมความสูญเสียทางกายภาพหรือการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน (ยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อจำกัดความคุ้มครอง)

ผลประโยชน์

  • เลือกได้ว่าจะคุ้มครองกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือต้นทุนเพิ่มเติมของการทำงานหรือไม่
  • เลือกได้ว่าจะคุ้มครองสำหรับสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในระบบห้องเย็นหรือไม่

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ