ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์คือผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในการรับประกันภัยความรับผิดสำหรับการปฎิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล เรามีความชำนาญในการนำเสนอความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ผู้ให้บริการหรือจัดหาบริการสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้องเผชิญ ชับบ์มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินไหมทดแทนและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยต่างๆ จึงสามารถให้ความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น

ลักษณะเด่นของความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

  • ความรับผิดของผู้รับเหมารายย่อย
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
  • ความรับผิดจากการปฎิบัติงานภายใต้สัญญา การปกป้องจากความรับผิดของคู่สัญญา หรือการยินยอมสละสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์
  • ผู้ว่าจ้างให้ถือเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัย
  • ความรับผิดทางทะเล
  • ความคุ้มครองที่ครอบคลุมผ่านการดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลก

ผลประโยชน์

  • ชับบ์เป็นผู้นำในตลาดประกันภัยด้านความรับผิดสำหรับธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยให้การรับประกันภัยนอกชายฝั่งในหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปี เราผสมผสานความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศเข้ากับมุมมองในฐานะผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยระดับโลกได้เป็นอย่างดี
  • ลูกค้าของชับบ์สามารถเข้าถึงนวัตกรรม เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ
  • ชับบ์อยู่เคียงข้างและเติบโตพร้อมกับบริษัทฯ ชั้นนำและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่งหลายแห่งมาเป็นเวลายาวนาน
  • ชับบ์ให้ความคุ้มครองแก่คุณและพนักงานของคุณ ครอบคลุมความเสี่ยงภัยในหลากหลายด้าน เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างไร้กังวล

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ