ข้ามไปหน้าหลัก

ข่าวองค์กร

ติดตามข่าวรอบโลกล่าสุดจากชับบ์

ข่าวสารในประเทศไทย

ข่าว ชับบ์ ไลฟ์

แบรนด์ของเรา

ที่ชับบ์ การประกันภัยคืองานฝีมือ นี่คือเอกลักษณ์ของเรา เป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำ เป็นธรรมเนียมบริการลูกค้าของเรา

ทรัพยากรสื่อ

เข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวิดีโอ ภาพประกอบ และทรัพยากรแบรนด์ชับบ์

Got a questions or need more information?

Get in touch with our Media Relations team

Nitjawan Khooha
Head of Communications 

Chubb General Insurance - Thailand
+66 2611 5129

Nitjawan.Khooha@chubb.com