ข้ามไปหน้าหลัก

เทคโนโลยีสะอาด

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของเรา สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณเพื่อจำแนก และลดความเสี่ยงต่าง ๆ

สถาบันทางวัฒนธรรม

ผู้ดูแล และผู้อำนวยการของสถาบันตั้งแต่สวนรุกชาติ ไปจนถึงสวนสัตว์ต่าง ๆ ล้วนไว้วางใจใช้บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยจากชับบ์เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของเราได้สั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับสถาบันการศึกษามาอย่างยาวนาน จึงสามารถจำแนกความเสี่ยงภัยในการป้องกันภัยต่อทรัพย์สิน และความรับผิดทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้

สถานบันเทิงและสันทนาการ

ไว้วางใจบริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยจากชับบ์ เพื่อค้นหาความเสี่ยงภัย และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในสถานบันเทิงและสันทนาการของคุณ

สถาบันการเงิน

ชับบ์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการมอบแผนประกันภัยที่ออกแบบสำหรับสถาบันการเงินต่าง ๆ ตั้งแต่ธนาคารชุมชนไปจนถึงสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุด

การบริการสุขภาพ

เราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของเรามีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสามารถร่วมมือกับท่านเพื่อประเมิน และค้นหาความเสี่ยงของคุณได้

อุตสาหกรรมการผลิต

เราให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการระบุความเสี่ยงภัยแบบดั้งเดิมในกระบวนการการผลิต และปัญหาใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การพิมพ์ภาพ 3 มิติ

อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ชับบ์มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการให้บริการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้องกัน และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้

ธุรกิจค้าปลีก

ชับบ์มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก จึงสามารถดูแลคุณด้วยประสบการณ์ และแนวทางในการบริหารจัดความเสี่ยงภัยที่ใช้ได้ผลจริง

บริษัทด้านเทคโนโลยี

เรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เรายังเป็นผู้นำเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด ดังนั้น เราจึงสามารถแนะนำแนวทางแก่คุณในด้านการดำเนินงาน และการใช้สื่อต่าง ๆ