ข้ามไปหน้าหลัก

ปัจจุบันมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิต โดยกิจการภายในประเทศเริ่มมีการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายขนาดใหญ่ หรือ “Big Data” และใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ‘Industrial Internet of Things’ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ มีการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น และยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานโลหะ งานพิมพ์ พลาสติก วัสดุคอมโพสิต เซรามิก หรืออุตสาหกรรมแบบผสมผสาน เช่น ยานยนต์ การบิน อาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การป้องกันภัย หรือสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ ธุรกิจของคุณต้องพบกับนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ และความเสี่ยงภัยของคุณอาจทวีความรุนแรงขึ้นสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าเหล่านี้ก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายซึ่งใช้จัดการสายการผลิตที่ควบคุมด้วยหุ่นยนต์ อาจเกิดความเสียหายได้จากปัญหาในโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจากอีกมุมโลก เช่นเดียวกัน คุณอาจกำลังทำงานอยู่กับวัสดุแปลกใหม่ที่ยังไม่มีการกำหนดขีดจำกัด ซึ่งคุณอาจยังไม่ทราบถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น

บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์เข้าใจดีว่าภาคการผลิต คือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจ เราจึงพัฒนาความเชี่ยวชาญของเราในการแก้ไขความเสี่ยงภัยทั่วไปในการผลิต รวมถึงเป็นแนวหน้าในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเช่น การพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้น ตัวอย่างบริการที่เรามอบให้ลูกค้าด้านการผลิตของเราได้แก่:

  • การวางแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงสถานประกอบการ และห่วงโซ่อุปทาน
  • การป้องกันทรัพย์สิน โดยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับควัน ความเสียหายจากน้ำ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม และปัญหาที่คาดไม่ถึงในกระบวนการผลิต
  • แผนควบคุมความเสี่ยงภัย
  • การประเมินการขัดข้องของอุปกรณ์
  • การตรวจทานความรับผิดของผลิตภัณฑ์
  • การประเมินความเสี่ยงต่อความปลอดภัย

ชับบ์ให้บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 70 ปีแล้ว เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในดีเอ็นเอของเราเลยทีเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ