ข้ามไปหน้าหลัก

เราเข้าใจว่าบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกแห่งไม่เหมือนกัน โดยความมุ่งมั่นของคุณที่จะพัฒนาชีวิตของของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น คือสิ่งที่ทำให้องค์กรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของคุณด้วยการช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภัย

เราขอเสนอทางเลือกแบบผสมผสานที่จะช่วยปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณ:

  • ลูกค้าของคุณ
  • ห่วงโซ่อุปทานของคุณ
  • งานวิจัยของคุณ
  • ทรัพย์สินที่สามารถเน่าเสียได้ของคุณ
  • การดำเนินงานของคุณ

ชับบ์มีเครื่องมือ และทรัพยากรมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถจำแนก และจัดลำดับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการลดโอกาสเกิดความสูญเสีย ตลอดจนบรรเทาผลกระทบหากเกิดการสูญเสียขึ้น

จุดเด่นที่สำคัญของชับบ์ คือเราเข้าใจความแตกต่างของบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแต่ละแห่ง อีกทั้งมีทีมวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สามารถร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงภัยกับคุณ

แม้เหตุเพลิงไหม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในอาคารของคุณ ก็สามารถทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดตามมาอีกมากมาย เช่น ความเสียหายจากน้ำ ควัน ฯลฯ การดับไฟไม่ใช่เรื่องยาก แต่ความท้าทายอยู่ที่การฟื้นฟู และทำความสะอาดสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และเสนอแนวทางการรับมือที่ได้ผลจริง ตั้งแต่การป้องกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม ไปจนถึงอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดการของเหลวไวไฟ การทำงานร่วมกับฝุ่นที่ติดไฟได้ และแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาอุปกรณ์ในโกดัง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ