skip to main content

ชับบ์มีประวัติศาตร์อันยาวนานในการเป็นผู้ให้บริการจัดแผนประกันภัยโดยเฉพาะแก่ธุรกิจการบริการสุขภาพ เราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่องค์กรที่ดำเนินงานด้านการให้บริการสุขภาพกำลังเผชิญ

 • การประสานงานระหว่างเครือข่ายทั่วโลก
 • การประเมินความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การประเมินการป้องกันทรัพย์สิน
 • การประเมินการลื่น สะดุด และล้ม
 • ตรวจสอบการทดสอบการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา
 • การประเมินอุปกรณ์กั้นไฟและควัน
 • การประเมินการขัดข้องของอุปกรณ์
 • โปรแกรมควบคุมความเสี่ยงภัย
 • การตรวจสอบแผนการป้องกันอัคคีภัย
 • การประเมินการทำงานในโรงไฟฟ้าสำรอง
 • การตรวจสอบแผนการบำรุงรักษา
 • การประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือปรับปรุง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ