skip to main content

ชับบ์มีประวัติศาตร์อันยาวนานในการเป็นผู้ให้บริการจัดแผนประกันภัยโดยเฉพาะแก่ธุรกิจการบริการสุขภาพ เราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่องค์กรที่ดำเนินงานด้านการให้บริการสุขภาพกำลังเผชิญ

ไม่ว่าคุณจะเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีสาขาอยู่ในรัฐต่าง ๆ ศูนย์ศัลยกรรมเคลื่อนที่ หรือสถานดูแลในระยะยาว เครือข่ายวิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของเราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรของคุณ ในการปกป้องผู้ป่วยและทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยด้านห่วงโซ่อุปทาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการตอบสนองในภาวะเร่งด่วน เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคุณเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายเพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด นั่นก็คือการให้บริการทางการแพทย์แก่คนไข้ของคุณด้วยความเชี่ยวชาญ
ตัวอย่างบริการที่เรามอบให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพของเราได้แก่:

  • การประสานงานระหว่างเครือข่ายทั่วโลก
  • การประเมินความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • การประเมินการป้องกันทรัพย์สิน
  • การประเมินการลื่น สะดุด และล้ม
  • ตรวจสอบการทดสอบการป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา
  • การประเมินอุปกรณ์กั้นไฟและควัน
  • การประเมินการขัดข้องของอุปกรณ์
  • โปรแกรมควบคุมความเสี่ยงภัย
  • การตรวจสอบแผนการป้องกันอัคคีภัย
  • การประเมินการทำงานในโรงไฟฟ้าสำรอง
  • การตรวจสอบแผนการบำรุงรักษา
  • การประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือปรับปรุง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ