ข้ามไปหน้าหลัก

หากท่านเป็นผู้ผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน มุ่งเน้นการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือจัดการกับความขาดแคลนทรัพยากร ชับบ์สามารถตอบโจทย์ของคุณได้เช่นกัน บางคนอาจมองว่าบริษัทของคุณเป็นผู้สรรหาพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือผู้ผลิต แต่เราเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีของคุณนั้นทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดขึ้นเพียงใด วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของเราได้ใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ และแนะนำแนวทางที่ใช้ได้ผลจริง บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญในด้านพลังงาน เทคโนโลยี และการผลิต เราไม่หยุดในการเรียนรู้ ค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุด และในขณะเดียวกัน ยังค้นหาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจสร้างผลกระทบจากการร้องเรียนต่อทรัพย์สิน และความรับผิด

ไม่ว่าบริษัทของคุณนั้นเพิ่งเริ่มต้น หรือขยายตัวไปทั่วโลก เราก็สามารถออกแบบการบริหารความเสี่ยงภัยที่ปรับตามความต้องการของคุณได้

ให้เราดูแลเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยแทนคุณ โดยที่คุณจะได้มีเวลาในการทำสิ่งที่คุณมีความเชี่ยวชาญ - สร้างธุรกิจให้เติบโต และดูแลโลกของเราอย่างยั่งยืน ตัวอย่างบริการที่เรามอบให้แก่ลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด:

  • การประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • การประเมินการป้องกันภัยต่อทรัพย์สินบนอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ โรงงานผลิตเชื้อเพลิงทางเลือก และก๊าซชีวภาพ (การขุดหลุมฝังกลบและเครื่องหมักย่อยสลาย)
  • การประเมินความขัดข้องของอุปกรณ์
  • การลดอัคคีภัยของเซลล์โฟโตโวลตาอิก
  • การประเมินความเสี่ยงภัยของกังหันลม
  • การป้องกันระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
  • ตรวจทานความรับผิดของผลิตภัณฑ์

ชับบ์ได้ออกแบบความคุ้มครองให้กับบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมีการบัญญัติคำนี้เสียอีก ดังนั้น โปรดวางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางธุรกิจของคุณ

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ